Orașe magnet / Magnet municipalities

Marcel Ionescu-Heroiu, analist al Băncii Mondiale, va discuta rezultatele raportului “Orașe Magnet” – o analiză a orașelor secundare din România care au fost cele mai atractive în ultimii ani. Sunt bineveniți decidenții locali, universitarii, urbaniștii, ONG-iștii și toți cei interesați de dezvoltare urbană în vestul țării și în Timișoara.

Orașele sunt motoarele economice ale unei țări iar competitivitatea lor este direct legată de modul în care știu să atragă și să păstreze oameni — prin atragerea investițiilor, crearea de noi locuri de muncă, creșterea calității vieții, servicii educaționale de calitate, servicii de sănătate specializate, conectivitate bună, etc.

Marcel Ionescu-Heroiu lucrează ca Expert Senior Dezvoltare Urbană în biroul Băncii Mondiale din București, România.
Marcel deține o diplomă de licentă în economie de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România și un doctorat în dezvoltare regională de la Universitatea Cornell, Ithaca, New York, Statele Unite ale Americii.

Printre domeniile-cheie în care a lucrat Marcel se enumeră: politici de dezvoltare urbană și regională și competitivitate; gestionarea programelor operaționale UE; prioritizarea proiectelor; guvernare locală și regională; dezvoltare durabilă și schimbări climatice; și reamenajarea zonelor industriale dezafectate. Marcel a contribuit la sau a condus proiecte în România, Polonia, Turcia, SUA, Serbia, Macedonia, Bosnia și Herțegovina, India, Georgia, Azerbaidjan și Croația.