REPARTIZARE PE SALI ADMITERE IULIE 2018

Art. 39 din Metodologia de admitere UPT La intrarea în sala de concurs, candidaţii prezintă comisiei de supraveghere legitimaţia de concurs şi cartea de identitate pentru confruntarea cu datele inscrise în lista candidaţilor programaţi pentru sala respectivă. În timpul concursului, candidaţii vor păstra pe bancă cele două acte pentru a putea fi examinate în orice moment de membrii comisiei de admitere.

 

Intrarea in sala de concurs se va face în data de 23.07.2018, ora 8,30

Art. 43 din Metodologia de admitere UPT Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, nici un candidat nu mai poate intra în sală, iar părăsirea sălii se poate face doar în urma predării lucrării, sub semnătură.

Repartizări săli ARHITECTURĂ

Repartizare săli Mobilier şi amenajări interioare