Grila de (auto)evaluare si CV-ul dnei. Prof.dr.arh. Bica Smaranda Maria

Grila de (auto)evaluare si CV-ul dnei. Prof.dr.arh. Bica Smaranda Maria, privind mentinerea calitatii de titular in invatamant dupa împlinirea varstei de pensionare in anul universitar 2019-2020,
Conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru atribuirea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic din Universitatea Politehnica Timişoara , Cap.5 Art.8 (3).
escort akbatı - akbatı escort