Concursul pentru atribuirea gradațiilor de merit pentru personalul didactic din UPT, pentru perioada 2020-2024

În 6 noiembrie 2019, a fost lansat Concursul pentru atribuirea gradațiilor de merit pentru personalul didactic din UPT, pentru perioada 2020-2024. În acest sens au fost postate pe site-ul UPT (http://www.upt.ro/Informatii_concurs-pentru-gradatii-de-merit-2020_1336_ro.html) următoarele documente:

– Calendarul concursului;

– Alocarea numărului de gradații disponibile;

– Fișierul excel aferent;

– Cererea de înscriere.

Ca element de noutate, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului  actualizată prin Hotărârea de Senat nr. 119/18.04.2019, candidații au obligația să depună dosarele complete la Registratura UPT, în perioada 25 noiembrie – 3 decembrie 2019, urmând ca acestea să fie avizate juridic. Urmează procedurile standard de analiză a dosarelor la nivelul Consiliilor Departamentelor, Consiliilor Facultăților, Consiliului de Administrație și a Comisiilor Senatului.

escort akbatı - akbatı escort