Admitere LICENȚĂ iulie 2020

Facultatea de Arhitectură și Urbanism

Admitere LICENȚĂ iulie 2020

1.NUMĂRUL DE LOCURI fără taxă și cu taxă repartizat pe facultăți și domenii de licență

2.OMEC 4205/6.05.2020 – pentru modificarea și completarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat aprobata prin OMENCS 6102/15.12.2016 – cu modificările și completările ulterioare

3.METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI  DE ADMITERE LA CICLUL DE STUDII  UNIVERSITARE DE LICENŢĂ LA UPT – sesiunile iulie și septembrie 2020;

Anexe la Metodologie:

3.1 Anexa 1 – Oferta programelor de studii, Tipul concursului și formula de calcul a Mediei de admitere

3.2 Anexa 2 – Instrucțiuni de înscriere ONLINE folosind platforma Enroll

3.3 Anexa 3 – Procedura de admitere pe baza de portofoliu – ”Admitere 2020 – Examen online” la Facultatea de Arhitectură și Urbanism

4. METODOLOGIE  ADMITERE FACULTATEA DE ARHITECTURĂ  ŞI URBANISM

CALENDARUL ADMITERII – PENTRU SESIUNEA IULIE 2020

  • VALABIL PENTRU FACULTĂŢILE LA CARE ADMITEREA SE FACE PRIN CONCURS CU PROBE DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR:

Înscriere candidaţi: 06.07.2020 – 16.07.2020**16.07.2020,ORA 18.00 TERMEN PREDARE PORTOFOLIU
Concurs de admitere: 18.07.2020 (sâmbătă) – 19.07.2020 (duminică)
Rezultatele concursului: 20.07.2020 , ora 10.00
Confirmări Runda I: 20.07.2020, ora 10.00 – 22.07.2020 , ora 16.00
Afişare Runda II: 23.07.2020, ora 10.00
Confirmări Runda II: 23.07.2020, ora 10.00 – 24.07.2020, ora 16.00
Afişare Runda III: 25.07.2020, ora 10.00
Confirmări Runda III: 25.07.2020, orele 10.00 – 14.00
Rezultatele finale: 25.07.2020, ora 16.00

5. DOSARUL DE ÎNSCRIERE va conține următoarele documente: AICI

6. ABSOLVENȚI DE LICEE SITUATE ÎN MEDIU RURAL, cu diplomă de bacalaureat; facilități oferite viitorilor studenți.

7. CANDIDATII DE ETNIE RROMA

            Număr de locuri: 4 (cf. Adresei MEC nr.9157/19.05.2020)

Candidaţii de etnie rromă pot participa la concurs pe locuri fără taxă, separate din totalul locurilor fără taxă pe universitate. Concursul se va desfăşura centralizat, iar candidaţii declaraţi reuşiţi vor fi alocaţi facultăţilor conform opţiunilor acestora. Stabilirea candidaţilor reuşiţi se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor alocate. La înscriere, candidaţii rromi vor trebui să prezinte, pe lângă actele de la Art. 25 şi o recomandare emisă de una din organizaţiile legal constituite ale rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia rromă (şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză).
Candidaţii de etnie rromă care doresc să concureze doar pe locurile cu taxă vor avea acelaşi statut ca orice alt candidat. (Metodologia de admitere, Cap.III, art.22)

8. ROMÂNI DE PRETUTINDENI – detalii

9. TAXE DE ADMITERE  pentru anul universitar 2020-2021 (HCA 52/12.05.2020)

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:

1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau

2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO20 BACX 0000 0030 1782 5060

__________________________________________________

*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”Taxă de înscriere/confirmare admitere la…(se va menționa acronimul facultății) pentru… (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: Taxă de înscriere la AC pentru RUSU Adrian
10. TAXE DE STUDII pentru anul universitar 2020-2021 (HCA 53/12.05.2020)

 

In atenția viitorilor candidați:

 

Pentru sesiunea de admitere iulie 2020 vă propunem o formulă care va evidenția aptitudinile și preocupările dumneavoastră.

Examenul de admitere la programele de studiu ale Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism din Timișoara (FAUT) specializarea Arhitectură (licență cu master integrat 6 ani), respectiv Mobilier și Amenajări de Interior (licență 3 ani) se va desfăşura în format online şi va avea în vedere următoarele:

  • înscrierea candidaţilor se va realiza online, iar în urma validării documentelor transmise, fiecărui candidat i se va atribui un cod de identificare care va fi folosit în cadrul probelor de examen pentru asigurarea anonimatului pe toată durata examenului până la afişarea rezultatelor;
  • examenul de admitere este alcătuit din 2 componente: portofoliu + interviu

Portofoliul: Scopul portofoliului de lucrări este de a releva creativitatea şi aptitudinile candidaţilor privind percepţia spaţială, simţul proporţiilor, imaginarea şi reprezentarea bidimensională a unor forme, cunoștințe generale despre domeniul arhitecturii, capacitatea de execuţie și cunoașterea tehnicilor de reprezentare.

Portofoliul de lucrări este alcătuit din:

  • 2 lucrări cu tematică la alegere, dar relevante pentru preocupările candidatului, valabile atât pentru specializarea Arhitectură cât și pentru specializarea Mobilier și Amenajări de Interior:
Nr. Lucrare Tip de reprezentare grafică Tematică Specificații
1  Tehnică la alegere  Creativitate 1  Candidatul își va defini singur tema și va fi pregătit să argumenteze alegerea facută în cadrul interviului.
2  Tehnică la alegere  Creativitate 2  Candidatul își va defini singur tema și va fi pregătit să argumenteze alegerea facută în cadrul interviului.

 

  • 5 planșe realizate pe format A3 (29.7*42cm) orientare landscape şi care conţin exclusiv elemente grafice cu tematică stabilită în funcţie de programa de admitere existentă pe site-ul UPT şi FAUT. Fiecare planşă tratează teme clar definite astfel încât să se asigure evaluarea diferenţiată a conţinutului portofoliului, după cum urmează:

Pentru specializarea Arhitectură

Nr. planșă Tip de reprezentare grafică Tematică Specificații
1  Desen tehnic  Tripla proiecţie a unui  ansamblu geometric  Se vor considera două volume geometrice care se intersectează, iar ansamblul rezultat se va înscrie într-un paralelipiped cadru. Configurarea suprafețelor din care sunt compuse volumele geometrice va ține cont de următoarele familii de forme: prismă, paralelipiped, piramidă, cilindru, con. În cadrul ansamblului rezultat se vor îndeplini simultan următoarele condiții:-există minim 1 suprafață curbă;-minim 1 volum se află in poziție stabilă;-există minim 1 suprafață înclinată.Tehnica de reprezentare: creion grafic (HB, B, 2B etc.), desen realizat cu instrumente de precizie (teu, echere, compas)*
2  Desen tehnic  Axonometria izometrică a unor ansambluri geometrice  Se va reprezenta în axonometrie izometrică ansamblul geometric prezentat în planșa 1. Se vor păstra toate liniile de construcţie şi se vor reda liniile ascunse.Tehnica de reprezentare: creion grafic (HB, B, 2B etc.), desen realizat cu instrumente de precizie (teu, echere, compas)*
3  Desen mixt  (tehnic+liber)  Vizualizări spațiale ale unui ansamblu geometric  Se vor reprezenta în perspectivă liberă la două puncta de fugă 2 imagini ale ansamblului geometric prezentat în plansa nr.1 şi nr.2, care vor surprinde noi poziţii de privire. Cele două imagini perspective se vor construi utilizând o singură linie a orizontului şi aceleași 2 puncte de fugă pentru ambele imagini perspective. Se vor păstra toate liniile de construcţie, se vor reda liniile ascunse.Tehnica de reprezentare: creion grafic (HB, B, 2B etc.), desen realizat cu instrumente de precizie (teu, echere, riglă)*Se pot aplica hașuri care evidențiază umbrele proprii ale suprafețelor incluse în ansamblul geometric, însă densitatea acestora nu va perturba vizibilitatea liniilor ascunse.
4  Desen liber  Compoziţii alcătuite din obiecte realizate din materiale diferite  Se vor reprezenta 3 obiecte de uz cotidian din aceeași familie funcțională, realizate din materiale diferite, amplasate pe o suprafaţă mată ale cărei limite se vor percepe parţial. Pozitia liniei orizontului se va alege în funcție de mărimea obiectelor.Tehnica de reprezentare:-perspectivă liberă la 2 puncte de fugă, se vor păstra toate liniile de construcţie;-tehnică de reprezentare la alegere.
5  Desen liber  Obiect de arhitectură reprezentativ secolului XX.  Se va prezenta o perspectivă de la nivelul ochiului a unui obiect de arhitectură reprezentativ secolului XX amplasat într-un cadru natural. Se va specifica denumirea obiectului, arhitectul care l-a proiectat şi anul finalizării construcţiei.Tehnica de reprezentare:-perspectiva liberă la 2 puncte de fugă cu elemente de anturaj, se vor păstra toate liniile de construcţie;-tehnică de reprezentare la alegere.

*Pentru planșele 1-3 -Nu sunt permise tehnicile de reprezentare digitală, colajul sau fotografia.

 

Pentru specializarea Mobilier și amenăjari de interior

Nr. planșă Tip de reprezentare grafică Tematică Specificații
1  Desen tehnic  Tripla proiecţie a unui ansamblu geometric  Se vor considera două volume geometrice care se intersectează, iar ansamblul rezultat se va înscrie într-un paralelipiped cadru. Configurarea suprafețelor din care sunt compuse volumele geometrice va ține cont de următoarele familii de forme: prismă, paralelipiped, piramidă, cilindru, con. În cadrul ansamblului rezultat se vor îndeplini simultan următoarele condiții:-există minim 1 suprafață curbă;-minim 1 volum se află in poziție stabilă;-există minim 1 suprafață înclinată.Tehnica de reprezentare: creion grafic (HB, B, 2B etc.), desen realizat cu instrumente de precizie (teu, echere, compas)*
2  Desen tehnic Axonometria izometrică a unor ansambluri geometrice  Se va reprezenta în axonometrie izometrică ansamblul geometric prezentat în plansa 1. Se vor păstra toate liniile de construcţie şi se vor reda liniile ascunse.Tehnica de reprezentare: creion grafic (HB, B, 2B etc.), desen realizat cu instrumente de precizie (teu, echere, compas)*
3  Desen tehnic Piese desenate tehnice ale unui obiect de mobilier pentru șezut  Se va reprezenta în tripla proiecţie şi axonometrie izometrică o piesa de mobilier pentru şezut de tip scaun cu spatar/ sezlong/ fotoliu/ scaun de bar, realizată integral din elemente de lemn. Se vor păstra toate liniile de construcţie şi se vor reda liniile ascunse.Tehnica de reprezentare:-scara desenului este 1:10;-instrumente: creion grafic (HB, B, 2B etc.), desen realizat cu instrumente de precizie (teu, echere, compas)*
4  Desen liber Spaţiu interior căruia îi corespunde o anumită funcţiune specifică unui spațiu de locuit  Se va reprezenta o încăpere populată cu piese de mobilier specifice funcţiunii şi cu elemente de ambientare.  Mobilarea propusă va integra o piesă celebră de mobilier de şezut. Se va specifica autorul piesei de mobilier, anul creaţiei şi denumirea piesei.Se va figura în colţul din stânga jos al planșei paleta de culori propusă amenajării de interior (conform indicaţiilor din şablon/ template). Se vor păstra toate liniile de construcţie.Tehnica de reprezentare:-perspectivă liberă la 2 puncte de fugă de la nivelul ochiului;-tehnică de reprezentare la alegere.
5  Desen liber Spaţiu interior căruia îi corespunde o anumită funcţiune specifică unui spațiu public  Se va reda un colț reprezentativ al unei încăperi populate cu piese de mobilier specifice funcţiunii şi cu elemente de ambientare.Se va figura în colţul din stânga jos al planșei paleta de culori propusă amenajării de interior (conform indicaţiilor din şablon/ template). Se vor păstra toate liniile de construcţie.Tehnica de reprezentare:-perspectiva liberă la 2 puncte de fugă de la nivelul ochiului;-tehnică de reprezentare la alegere.

*Pentru Planșele 1-3 – Nu sunt permise tehnicile de reprezentare digitală, colajul sau fotografia.

 

Interviul: Scopul interviului este de a oferi candidatului posibilitatea de a-și argumenta conținutul portofoliului transmis. Participarea la interviu este condiționată de promovarea etapei de portofoliu. Interviul se va desfăşura online pe platforma de comunicare audio-video Zoom și va avea maxim 3 subiecte de discuţie:

  • conţinutul portofoliului şi realizarea acestuia;
  • motivarea alegerii domeniului de studiu arhitectură/ mobilier şi amenajări de interior (preocupări, activităţi extra etc.);
  • un răspuns pentru o situaţie dată.
  • Media finală de admitere va fi calculată cu o pondere a mediei de Bacalaureat de 30%.

 

În perioada următoare vom afișa detalii suplimentare referitoare la înscrierea online, calendarul examenului si metodologia de admitere. Vă invităm să urmăriți actualizările de pe site și pagina de Facebook (https://www.facebook.com/fau.timisoara).

 

Succes!

FORMULAR Q&A ADMITERE

VIZUALIZARE RĂSPUNSURI  Q&A ADMITERE

 

escort akbatı - akbatı escort