International Forum on Historical Centres. Heritage Connects People and Places

În cadrul evenimentului International Forum on Historical Centres. Heritage Connects People and Places, echipa facultății reprezentată de arh. Gabriela Domokos – Pașcu a prezentat proiectul Planul de Acțiune pentru Patrimoniul Construit Jimbolia – KDK, derulat în perioada 2022 – 2023. Acest proiect are ca scop realizarea unui plan de acțiune în ceea ce privește inventarierea și valorificarea patrimoniului istoric spectaculos al orașului Jimbolia, printr-o strategie de protejare, conservare și punere în valoare. Acesta este dezvoltat după o metodologie patentată de Institutul Patrimoniului din Bavaria – Bayerisches Landesamt fur Denkmalpflege și adaptată Jimboliei.

Evenimentul a fost organizat de Ordinul Arhitecților din România, Europa Nostra și Asociația Prin Banat în colaborare cu Primăria Timișoara și Consiliul Județean și a avut loc sâmbătă 22 aprilie 2022, la Centrul Reformat Noul Mileniu Timișoara.

Proiectul dezvoltat în cadrul facultății noastre este finanțat de ADR Vest și sprijinit de Primăria Orașului Jimbolia și Casa de Cultură Jimbolia.

Echipă de proiect Facultatea de Arhitectură și Urbanism Timișoara: Ștefana Bădescu, Mihai Danciu, Maja Bâldea, Diana Belci, Cristian Blidariu și Gabriela Domokos – Pașcu

 

At the International Forum on Historical Centres. Heritage Connects People and Places, the faculty team represented by arch. Gabriela Domokos – Pașcu presented the project Action Plan for Built Heritage Jimbolia – KDK, developed between 2022 and 2023. This project aims to develop an action plan for the inventory and valorisation of Jimbolia’s spectacular historical heritage, through a strategy of protection, conservation and enhancement. It is developed according to a methodology patented by the Bavarian Heritage Institute – Bayerisches Landesamt fur Denkmalpflege and adapted to Jimbolia.

The event was organised by the Romanian Order of Architects, Europa Nostra and the Association Prin Banat in collaboration with the Timișoara City Hall and the County Council and took place on Saturday 22 April 2022, at the New Millennium Reformed Centre Timișoara.

The project developed within our faculty is funded by West Development Agency and supported by the City Hall of Jimbolia and the Jimbolia House of Culture.

Project team Faculty of Architecture and Urbanism Timisoara: Ștefana Bădescu, Mihai Danciu, Maja Bâldea, Diana Belci, Cristian Blidariu and Gabriela Domokos – Pașcu

Picture2

Picture1

 

 

escort akbatı - akbatı escort