Conducere

DECAN 

Conf. dr. arh. Cristian BLIDARIU
tel. 004 0256-404022
fax 004 0256 404020
e-mail cristian.blidariu@upt.ro


PRODECAN

Conf.dr.arh. Catalina BOCAN
tel. 004 0256-404560
fax 004 0256 404020
e-mail catalina.bocan@upt.ro


DIRECTOR DEPARTAMENT

Conf.dr.arh. Diana GIUREA
tel.  004 0256 404019
fax 004 0256 404020
e-mail diana.giurea@upt.ro


 

CONSILIUL FACULTĂȚII

 • Conf. dr. arh. Blidariu Cristian
 • Conf.dr.arh. Bocan Cătălina
 •  Conf.dr.arh. Giurea Diana
 • Ș.l. dr. arh. Bâldea Maja
 • Conf. dr. arh. Branea Ana-Maria
 • Conf. dr. arh. Demetrescu Bogdan
 • Conf. dr. arh. Domokos Pascu Gabriela
 • Conf. dr. arh. Găman Marius
 • Asist. dr.arh. Micșa Ovidiu
 • Conf. dr. arh. Milincu Octavian Camil
 • Conf. dr. arh. Racolța Andrei Gheorghe
 • Conf. dr. arh.  Szitar Sîrbu Mirela

Regulament Consiliu Facultate


BIROUL CONSILIULUI FACULTĂȚII

 • Conf.univ.dr.arh. Cristian-Tiberiu BLIDARIU, Deacn
 • Conf.univ.dr.arh. Cătălina-Maria BOCAN, Prodecan
 • Conf. dr. arh. Bogdan DEMETRESCU, Președinte Comisia de strategii şi politici
 • Conf.univ.dr.arh. Diana GIUREA, Președinte Comisia de marketing educaţional
 • Student Mihaela-Ana ARDELEAN

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI FACULTĂȚII


Comisii

Comisii de specialitate ale Consiliului facultăţii 2022-2024

escort akbatı - akbatı escort