Asociatia studentilor din facultatea de arhitectura / ASOCIATIA DE LA 4

146062524_721626988719259_2738198463914995999_n

RO:  “Asociația de la 4” este organizația studenților de la Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Timișoara. A început să se manifeste la sfârșitul anului 2009, sub forma unui grup de studenți dornici de a exprima, în mod organizat, un punct de vedere. Startul a fost dat prin cea dintâi activitate organizată în numele studenților: “Manifestul Urban”, ce comemora 20 de ani de la Revoluția din 1989. Un an mai târziu era cunoscută, datorită activităților culturale și de recreere organizate în rândul studenților, sub numele de Asociația de la 4. În prezent, suntem o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit care promovează o educaţie alternativă celei academice. Suntem cunoscuți datorită: instalațiilor, expoziţiilor, workshop-urilor, training-urilor, concursurilor şi activităţilor de destindere realizate pentru studenţii arhitecţi, dar și pentru cei din afara nişei. A4 devine o entitate ce promovează o educație alternativă celei academice. Reprezentăm interesele şi drepturile studenţilor Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism din Timişoara, dezvoltarea competenţelor profesionale şi calităţilor personale ale studenților şi conturarea identității acestora. De asemenea, ne angajăm la responsabilizarea faţă de fondul construit şi construibil al studenţilor arhitecţi şi nu numai.

 

EN: “Association de la 4″ is the organization of students from the Faculty of Architecture and Urbanism in Timișoara. It began to manifest itself at the end of 2009, in the form of a group of students eager to express, in an organized way, a point of view. The start was given by the first activity organized on behalf of the students: the “Urban Manifesto”, commemorating 20 years since the Revolution of 1989. A year later it was known, thanks to the cultural and recreational activities organized among the students, under the name of The association from 4. Currently, we are a non-governmental and non-profit organization that promotes an alternative to academic education. We are known for: installations, exhibitions, workshops, trainings, competitions and relaxation activities for architectural students, but also for those outside the niche. A4 becomes an entity that promotes an alternative to academic education. We represent the interests and rights of the students of the Faculty of Architecture and Urbanism in Timişoara, the development of the professional skills and personal qualities of the students and the shaping of their identity. We are also committed to taking responsibility for the built and buildable fund of architectural students and not only that.


STRUCTURA BIROULUI DE CONDUCERE AL ASOCIAŢIEI

Președinte – Rațiu Teodora Raluca, anul II, specializarea Arhitectură;

Vicepreședinte – Vintilă Diana, anul II, specializarea Arhitectură;

Secretar General – Stănescu Laura, anul II, specializarea Arhitectură;

Coordonator Reprezentare – Dănescu Darius, anul  I, specializarea Arhitectură

Coordonator Financiar – Serafim Miruna, anul II, specializarea Arhitectură

Coordonator Resurse Umane – Vereș Raluca Narcisa, anul I, specializarea Arhitectură

Coordonator Relații Publice – Goncze Marian, anul I, specializarea Arhitectură

Coordonator Socio-Cultural – Rareș Simcea, anul II, specializarea Arhitectură

Coordonator Imagine – Racoviță Vlad, anul II, specializarea Arhitectură

Cenzor – Mihaela-Ana Ardelean, anul IV, specializarea Arhitectură


144135757_219790563197610_6210535908626561481_n143609248_889330618293582_2127772805248378455_n


Contact: ASOCIATIA DE LA 4

 

escort akbatı - akbatı escort