CCPUT/RCUPT

Centrul de Cercetare pentru Planificare Urbana – Timişoara C.C.P.U.T.
Research Center for Urban Planing – Timişoara R.C.U.P.T.

1. Prezentare

Centrul de cercetare CCPUT a fost fondat în 2006 (în perioada 2008-2011 s-a numit Centrul de Cercetare pentru dezvoltare durabilă Timișoara, iar începand cu 2011 are denumirea actuală) și a activat în sfera urbanismului și dezvoltării teritoriale cu titlul de grup de cercetare. Membrii centrului coordonează și fac parte dintr-o serie de organizații profesionale și centre de cercetare naționale și internaționale legate de domeniul de activitate al acestuia (ex: Registrul Urbaniștilor, Ordinul Arhitecților). Centrul de cercetare CCPUT coordonează Masteratul de Urbanism din cadrul Facultății de Arhitectură, membrii acestuia fiind implicați activ în procesul de predare si coordonare științifica a masteranzilor din cadrul acestui curs, iar temele de cercetare anuale fiind în corelație cu planul de cercetare al centrului.

Obiectivele centrului CCPUT urmăresc dezvoltarea de planuri, proiecte și metodologii, în domeniul dezvoltării teritoriale (planuri de amenajare a teritoriului de la nivel periurban la nivel județean), urbane (planuri urbanistice generale, planuri de dezvoltare rurală), și în domeniul arhitecturii (evaluarea și protecția monumentelor istorice din punct de vedere arhitectural și structural, realizarea de proiecte de arhitectură cu scopul sprijinirii comunităților locale).

CCPUT oferă servicii de cercetare și consultanță partenerilor din mediul economic circumcis domeniului de activitate și este implicat în activități publice (expoziții, conferințe, întâlniri deschise cu persoane din mediul academic și profesional) cu scopul de a promova bunele practici în domeniul dezvoltării teritoriale durabile.

Principalele domenii de cercetare ale CCPUT sunt următoarele:
Cercetarea structurilor urbane şi a noului concept de dezvoltare urbană durabilă dă o nouă dimensiune cercetării şi proiectării din domeniu.
Cercetări în domeniul comportării construcţiilor în zone seismice – situaţia specifică a cutremurelor din Banat.
Cercetarea patrimoniului construit.

2. Criterii de eligibilitate

• Perioada de evaluare: punctajul a fost calculat pentru ultimii 5 ani (2006-2010);
• membri permanenți (cadru didactic sau cercetator angajat cu carte de muncă): 12;
• membri temporari (studenți, doctoranzi cu frecvență): 4;
• domeniu de cercetare – vezi la capitolul “Prezentare”;
• conducători de doctorat în domeniul de activitate al centrului: 3;
• centrul derulează proiecte naţionale şi contracte de cercetare cu terți, la care membrii centrului sunt fie coordonatori, fie responsabili de proiect;
• centrul are pagina web în limba romană şi în limba engleză: http://ccddt.blogspot.ro/; http://ccddt.blogspot.com/;

ECHIPA:

Instituţie / Nume şi prenume / Titlu didactic / ştiinţific dacă este cazul / Funcţia în cadrul proiectului

UPT Facultatea de Arhitectură – Radoslav Radu – conf. dr. arh.- director proiect
UPT Facultatea de Arhitectură –Gheorghiu Teodor – prof. dr. arh.- .responsabil pe probleme de istoria aşezărilor, geografie urbană
UPT Facultatea de Arhitectură – Bica Smaranda – prof. dr. arh. – responsabil pe probleme de amenajare peisagistică
UPT Facultatea de Arhitectură – Roşiu Liana – conf. dr. arh. – responsabil pe probleme de reabilitare arhitectură
UPT Facultatea de Arhitectură – Andreescu Ioan – conf dr. arh.- responsabil pe probleme de reabilitare urbană
UPT Facultatea de Arhitectură – Demetrescu Bogdan
UPT Facultatea de Arhitectură – Idiceanu Dan
UPT Facultatea de Construcţii, Catedra de Instalaţii pentru Construcţii – Sirbu Ioan – prof. dr. eur. ing.- responsabil pe probleme de edilitare
UPT Facultatea de Construcţii, Catedra de Instalaţii pentru Construcţii – Borza Ioan – prof. dr. ing.
UPT Facultatea de Construcţii, Catedra de Instalaţii pentru Construcţii – Retezan Adrian – prof. dr. ing. – responsabil pe probleme de reabilitare termică
UPT Facultatea de Chimie – Rusnac Lucian – prof dr ing – responsabil pe probleme de mediu
UPT Facultatea de Chimie – Davidescu Corneliu Mircea – prof. dr. ing .
UPT Facultatea de Chimie – Negru Petre – conf.dr. ing.
UPT Hidrotehnica – Ion Mihai
UPT Facultatea de Arhitectură – Brannea Ana
UPT Facultatea de Arhitectură – Găman Marius
UPT Facultatea de Arhitectură – Morar Tudor
UPT Facultatea de Arhitectură – Bădesu Ștefana
UPT Danciu Mihai

escort akbatı - akbatı escort