Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

Informații generale
Cerințe: diplomă de licență
Durată: 4 semestre (3 semestre cursuri + 1 semestru disertația)
Credite ECTS: 120
Limba programului: română


Misiunea
Acest domeniu este de perspectivă în România, în UE se referă la planul mondial și are ca misiune  soluțiile de stabilitate adecvate pentru realizarea lucrărilor de amenajare a unui teritoriu, de urbanism, de planificare urbană, de strategie urbană, pe termen scurt, mediu , de proiectare urbană și administrație, avind un scop operațional (prin detalierea și delimitarea în teren a prevederilor planurilor), integrator (imprimarea politică sectorială a domeniului gestionării teritoriului) și normativ (prin precizarea modalității de utilizare a terenurilor, definirea destinațiilor și gabaritelor, inclusiv infrastructura, amenajări și instalații).


Competențe și cunoștințe dobândite
Cunoașterea avantajelor în ceea ce privește principiile dezvoltării durabile în ceea ce privește urbanismul, amenajarea teritoriului și crearea regională în România și în UE, respectiv politici de dezvoltare regională, politica de coeziune a UE și Fondurile Structurale; structuri administrative si organizare teritoriala in Romania si in tarile UE; regionalizare și descentralizare; planuri de amenajare a teritoriului: PATN, PATZ, PATJ – conținut, tehnici și metode de reprezentare; planuri de folosire regională – conținut, aspecte privind implementarea necesităților; Distribuția legislativă și instituțională pentru amenajarea teritoriului în România și în alte țări europene; Distincția legislativă și instituțională pentru țări regionale în România și în alte țări europene; economie și statistică regională; Poate durabilă a așezărilor umane; planificarea strategică și gestionarea teritoriului; proiectarea și gestionarea proiectului – CICLUL DE PROIECT;


Discipline
Semestrul  1

 1. Mobilitate urbană
 2. Lucrări tehnico-edilitare
 3. Studii și documentații de urbanism și amenajarea teritoriului
 4. Proiectare de urbanism 1 (Puz/PUG)
 5. Eficienţă economică şi socială a investiţiilor
 6. Drept urban, politici, management şi tranzacţii urbane 

 

Semestrul  2

 1. Tehnici de planificare urbană
 2. Orașul și teoria
 3. Sisteme geografice şi GIS în amenajarea teritoriului
 4. Proiectare de urbanism 2 (physical planning)
 5. Tehnici și metode de prezentare în urbanism și amenajarea teritoriului
 6. Istorie și tehnica urbană
 7. Practică profesională

Semestrul 3

 1. Metode şi tehnici de cercetare
 2. Geografie urbană
 3. Oraşul şi teritoriul
 4. Proiectare de urbanism 3 (Dezv./reg. urbană)
 5. Reabilitarea zonelor istorice
 6. Urbanism antiseismic

Semestrul 4

 1. Cercetare îndrumată
 2. Elaborare lucrare de disertație
 3. Practică profesională

Perspective
Cunoștințele, competențe și abilități dobândite prin specializarea Masteratului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului sunt corespunzătoare pentru a permite absolvenții să profeseze pe piața muncii, în domeniile urbanismului, amenajării teritoriului, sociologiei urbane, calitatea mediului, economiei urbane, amenajării peisajului, căilor de comunicări și gospodarie comunala, baza de date –GIS, administrare publică etc.

 

 

escort akbatı - akbatı escort