Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

Poster urbanism NOU 2022-min

Pliant fata urbanism 2022-min

Pliant spate urbanism 2022 (1)-min

 


Informații generale
Cerințe: diplomă de licență
Durată: 4 semestre (3 semestre cursuri + 1 semestru disertația)
Credite ECTS: 120
Limba programului: română


Misiunea
Misiunea Masteratului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului se axează pe dezvoltarea continuă a procesului de învățământ și a activităților de cercetare – dezvoltare, în vederea pregătirii unor profesioniști capabili să gestioneze situații complexe în domeniul proiectării urbane și al administrației, în acord cu tendințele observate pe plan național și internațional. Misiunea programului de studii cuprinde astfel trei componente majore: componenta integrativă (în sensul implementării coerente a politicilor sectoriale în gestionarea teritoriului), componenta normativă (prin definirea concretă a modalităților de utilizare a terenului, cu referire la destinația funcțională, echiparea tehnico-edilitară și amenajarea spațiului public) și componenta operațională (prin implementarea prevederilor normative în teren). PSUM Urbanism și Amenajarea Teritoriului asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licență Arhitectură.


Perspective
Cunoștințele, competențe și abilități dobândite prin specializarea Masteratului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului sunt corespunzătoare pentru a permite absolvenții să profeseze pe piața muncii, în domeniile urbanismului, amenajării teritoriului, sociologiei urbane, calitatea mediului, economiei urbane, amenajării peisajului, căilor de comunicări și gospodarie comunala, baza de date –GIS, administrare publică etc.


Competențe și cunoștințe dobândite

Cu privire la programul de studii menționat, misiunea programului este de a realiza calificarea Arhitect Urbanism (216402) și Urbanist (216401) caracterizată de următoarele competențe: 

 • Cunoștinte avansate privind principiile dezvoltării durabile referitoare la urbanism, amenajarea teritoriului și dezvoltarea regională în România și în UE.
 • Politici de dezvoltare regională, politica de coeziune a UE și Fondurile Structurale.
 • Structuri administrative și organizare teritorială în România și în țările UE; Regionalizare și descentralizare.
 • Planurile de amenajare a teritoriului: PATN, PATZ, PATJ – conținut, tehnici și metode de reprezentare.
 • Planurile de dezvoltare regională – conținut, aspecte privind implementarea acestora.
 • Cadrul legislativ și instituțional pentru amenajarea teritoriului în România și în alte țări europene.
 • Cadrul legislativ și instituțional pentru dezvoltarea regională în România și în alte țări europene.
 • Economie și statistică regională; Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane.
 • Planificare strategică și managementul teritoriului.
 • Dezvoltarea și managementul proiectelor – CICLUL DE PROIECT.

Planuri de invatamant avizate


Discipline 

An 1
Semestrul  1

 • Mobilitate urbană
 • Lucrări tehnico-edilitare
 • Studii și documentații de urbanism și amenajarea teritoriului
 • Proiectare de urbanism 1 (Puz/PUG)
 • Eficienţă economică şi socială a investiţiilor
 • Analiza cost beneficiu a investitiilor
 • Managementul actiunilor inovatoare in domeniul dezvoltarii urbane durabile integrate
 • Drept urban, politici, management şi tranzacţii urbane 

Semestrul  2

 • Tehnici de planificare urbană
 • Orașul și teoria
 • Sisteme geografice şi GIS în amenajarea teritoriului
 • Proiectare de urbanism 2 (physical planning)
 • Tehnici și metode de prezentare în urbanism și amenajarea teritoriului
 • Tehnici si metode de modelare a spatiului urban asistate de calculator
 • Istorie și tehnica urbană
 • Punerea in valoare a patrimoniului urban si natural
 • Practică profesională 1

An 2*

Semestrul 1

 • Metode şi tehnici de cercetare
 • Geografie urbană
 • Oraşul şi teritoriul
 • Proiectare de urbanism 3 (Dezv./reg. urbană)
 • Reabilitarea zonelor istorice
 • Urbanism antiseismic

Semestrul 2

 • Cercetare îndrumată
 • Elaborare lucrare de disertație
 • Practică profesională

*Disciplinele se vor desfasura in anul universitar 2022-2023


 

escort akbatı - akbatı escort