PROIECTARE AN 5 07/08

Imobil zona Demetriade (Mall-Galeria 1-Praktiker), Timişoara

Amplasament
La intersecţia bulevardului de centura ce urmeaza a fi continuat la sud de actualul Iulius Mall cu artera ce face legatura dintre zona centrului istoric al Timisoarei (str. Popa Sapca) , pe terenul apartinand actualmente Timcon sa , teren studiat la nivel de PUZ in semestrul I, propunem studenţilor anului 5 realizarea unui proiect de clădire de birouri cl. A, subsol 1, 2, parter, mezanin şi min.6- max.20 de niveluri, destinată închirierii unor firme diverse. Fiecarui student ii va fi repartizat unul dintre cele opt amplasamente ce alcatuiesc ansamblul preconizat prin schita de PUD.
Funcţiuni
Având un modul de bază de aproximativ 35- 50mp,functie de regimul de inaltime ales, nivelele curente ale imobilului vor fi destinate închirierii, fiecare nivel având suprafeţe deservite libere ce se pot subîmpărţi după necesităţi cu pereţi uşori şi suprafeţe de servicii fixe – grupuri sanitare pe sexe la fiecare etaj şi un spaţiu destinat coloanelor de instalaţii pe verticală.
Având în vedere amplasamentul situat într-o zonă cu potential comercial, parterul şi un eventual mezanin vor fi destinate unor spaţii comerciale şi de servicii, de asemenea pentru închiriat.
Legat de birourile de la nivelurile superioare, la parter va exista un acces controlat de o recepţie de primire către acestea, într-o directă relaţie cu căile de circulaţie pe verticală.
Ţinând cont de amplasament zona exterioară în imediata vecinătate a imobilului proiectat va fi luata in considerare galeria comerciala si de servicii „urban plazza” propusa in cadrul schitei de PUD ce insoteste tema de proiect.
. Vor fi prevăzute de asemenea locuri de parcare ,necesarul de parcaje conform normelor în vigoare (un loc de parcare la max 10 persoane) vor fi amplasate în infrastructură pe cca 2 niveluri. Subsolul este comun tuturor cladirilor, fiind impartit in zone ce apartin ca administrare fiecareia in parte; acest subsol urmeaza a fi ventilat natural prin curti engleze si va fi prevazut cu sprinclere conform normelor; pentru intreg ansamblul se propune sistematizarea pe verticala coordonata , cu o cota 0.00 a pietonalului si holurilor de acces aflata la cca 1,50 fata de cota terenului sistematizat.
De asemenea, în subsoluri va fi prevăzută şi amplasarea unor spaţii de serviciu deosebit de importante cum ar fi:
– adăpostul de apărare civilă
– spaţii tehnice şi de depozitare
– spatiu tablou general electric, spatiu pentru celule de medie tensiune
– generator de curent el. independent
– centrala termică, cu acces direct din exterior
– rezervor de apă şi instalaţii de condiţionare
– spatiu pentru colectarea diferentiata a gunoiului prevazut cu utilaj de prelucrare deseuri hartie
Amplasarea circulaţiilor verticale, dimensionarea acestora şi numărul de ascensoare vor fi calculate funcţie de suprafeţe, respectiv de Normele de Protecţie împotriva incendiilor şi de standardele de dimensionare a numărului şi gabaritelor ascensoarelor funcţie de numărul de niveluri şi numărul de persoane deservit. Alegerea regimului de inaltime al cladirii se lasa la libera alegere a studentilor, intre un minimde 2S, parter, mezanin si sase niveluri si max 2S si 20 de niveluri. Se va avea in vedere faptul ca pe masura ce regimul de inaltime creste, si valoarea pe mp. a constructiei tinde sa creasca, de la un min. de cca 900 euro/mp. C+I pentru cladire ce nu intra in categoria de cl. inalta pana la cca 1400 euro/mp.C+I, birouri clasa A.
Obiectivul prezentului proiect este acela de a definitiva un proiect complet în faza proiect tehnic – parte desenată, însoţit de un memoriu conţinând date tehnice, de gabarit – suprafeţe, volume, etc. Se urmăreşte realizarea unei soluţii viabile din punct de vedere tehnic, constructiv, coordonată cu un sistem logic al instalaţiilor. De asemenea se urmareste realizarea unei solutii cat mai prietenoase din punct de vedere ecologic- consum energetic cat mai mic, cu propuneri in acest sens pe partea de ventilatii naturale, fatade duble, sisteme pasive sau/si active, protectie solara, etc..Valoarea de investitie avuta in vedere nu va depasi 13 mil euro fara subsoluri la nivel de C+I. Propunerile nu vor depasi in plan granitele parcelelor hasurate, ele putand fi mai restranse (substrase) fuctie de solutia aleasa si nivelul de inaltime dorit.
Scopuri urmărite de prezentul proiect:
– intelegerea raportului obiect-ansamblu
– verificarea înţelegerii conceptelor, principiilor ce călăuzesc procesul de proiectare
– investigarea materialelor de construcţie a sistemelor de modulare, dimensionare şi asamblare ale acestora în raport cu soluţia aleasă şi conştientizarea implicaţiilor acestor coordonate asupra soluţiei arhitecturale alese
– înţelegerea rolului unor desene şi precizări exacte pentru cei ce vor urma să le execute pe şantier
– înţelegerea normelor şi standardelor, a legislaţiei în vigoare precum şi a constrângerilor economice inerente procesului investiţional
– înţelegerea procesului de proiectare cu conotaţiile sale ştiinţifice şi artistice deopotrivă
– fluenţa limbajului tehnic şi arhitectural specific clădirilor de birouri , tinand cont de posibila atmosfera a intregului ansamblu, de posibila optiune pentru o cladire mai inalta;
– intelegerea necesitatii unei arhitecturi de tip ”energy saveing- carbon zero”

Întocmit
conf. dr. arh. Vlad Gaivoronschi

cadre didactice: Prof. Coord. Vlad Gaivoronschi
Mihai Mutiu
Mihai Opris
George Breazu
Mihai Farcas

escort akbatı - akbatı escort