Mobilier si Amenajari Interioare

Universitatea „Politehnica” din Timişoara
Facultatea de ARHITECTURA
Programul de studii master: Mibilier si Amenajari Interioare
Informaţii generale
Cerinţe: diplomă de licenţă
Durată: 4 semestre (3 semestre cursuri + 1 semestru disertaţia)
Credite ECTS: 120
Limba programului: română

În cadrul Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism din Universitatea „Politehnica” din Timişoara, în anul universitar 2013-2014 îşi începe activitatea o nouă specializare de masterat intitulat „Tendinţe actuale în arhitectura de interior”
Formarea de specialişti în designul interioarelor a devenit o necesitate stringentă pentru România, ţară aflată într-o etapă de restructurare economică unde, alături de construcţiile noi, se derulează lucrări în domeniul reamenajării şi reabilitării celor existente. Toate ţările care aspiră la o dezvoltare normală dispun de instituţii specializate de învăţământ superior unde se formează specialişti în domeniul designului de interior.
În profilul profesional al arhitectului de interior vor intra activităţi de proiectare specifice, promovarea de produs, îndrumare, coordonare, avizare şi conlucrare cu industriile producătoare de materiale, subansambluri, mobilier şi obiecte care contribuie la realizarea ambianţei spaţiului arhitectural.
La acest masterat se pot înscrie absolvenţii unei licenţe de orice profil, dar care au abilităţi şi cunoştinţe de desen tehnic şi reprezentări grafice pe calculator.
Admiterea candidaţilor se desfăşoară pe baza unui interviu, însoţit de un portofoliu sau o mapă de planşe cu lucrări în domeniu.