admitere master

Calendarul admiterii -  pentru sesiunea septembrie 2019

Înscriere candidați: 13.09.2019 – 14.09.2019 între orele 9.00-14.00 
16.09.2019 – 18.09.2019  între orele 9.00-14.00
Concurs de admitere (interviu): 19.09.2019, de la ora 09.00
Rezultatele concursului: 20.09.2019, ora 09.00
Rezultat definitiv: 20.09.2019, ora 09.00  - 20.09.2019, ora 15.00

Cazari

-Perioada taxoni-achitare

REZULTATE FINALE

Rezultă FINALE

1. METODOLOGIA de organizare și desfășurare a unui concurs de admitere a unui cicloturism de studii universitare a MASTER-ului UPT – sesiuni iulie și septembrie 2019  https://www.upt.ro/img/files/2018-2019/admitere/master / Metodologie_adm_master_2019. pdf 

2. Anexa 1 metodologie de admitere – valori ale coeficientului k  https://www.upt.ro/img/files/2018-2019/admitere/master/Anexa_1_Metodologie_admitere_master.pdf

3. Anexa 2 la metodologia de admitere – Programe de studii universitare de MASTER organizate de UPT în anul universitar 2019-2020  https://www.upt.ro/img/files/2018-2019/admitere/master/Anexa_2_Metodologie_admitere_master.pdf

4. Numărul de locuri fără taxă și taxă repartizat pe facultăți și specializări  https://www.upt.ro/img/files/2018-2019/admitere/master/Cifra_scolarizare%20_master_admitere_2019.pdf

5. ACTE NECESARE pentru dosarul de inscriere  http://www.upt.ro/Informatii_acte-necesare-pentru-dosarul-de-inscriere-la-admitere-master_1273_ro.html

6. Taxa de admitere pentru anul universitar 2019-2020 (HCA 39 / 16.04.2019)  https://www.upt.ro/img/files/2018-2019/admitere/HCA_nr39_16-04-2019.pdf

7. Conturi bancare pe facultații  http://www.upt.ro/img/files/2014-2015/admitere/Conturi_bancare_admitere.pdf

8. Taxe de studii pentru anul universitar 2019-2020  http://www.upt.ro/img/files/hca/2019/HCA_40_16.04.2019_Taxe_studii_2018-2019.pdf

9.  Notă de informare  privind prelucrarea rapidă a caracterului personal

10. Media de admitere

11. Proba de concurs

12. Tematica și bibliografia MASTER Urbanism și amenajarea teritoriului

 

http://www.upt.ro/Informatii_admitere-2019—master_958_ro.html