admitere master

ÎNSCRIERE ONLINE

Înscrie-te ONLINE!

Centru de admitere la nivel de facultate

Facultate

Telefon

E-mail

Arhitectură și Urbanism

0256-404 021
0256-404 560

admitere.faut@upt.ro

Pentru indrumare la completarea fisei de inscriere ne puteti contacta la numarul de telefon 0256-404021

Datele de contact (numar telefon si adresa email candidat) sunt necesare a fi trecute pe fisa de inscriere pentru a primi informatiile legate de intrarea si inregistrarea in concursul de admitere.

Referatele/portofoliile se vor trimite pe adresa de email  admitere.faut@upt.ro, datele limita de predare sunt conform calendarului de mai jos.

NOTE INTERVIU PRIMA PERIOADĂ

Nota interviu 10.07.2020

Procedura online admitere masterate FAUT

 

1. NUMĂRUL DE LOCURI fără taxă  și cu taxă repartizat pe facultăți și specializări

2. OMEC 4205/6.05.2020 – pentru modificarea și completarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat aprobata prin OMENCS 6102/15.12.2016 – cu modificările și completările ulterioare

3. METODOLOGIA de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de MASTER la UPT – sesiunile iulie și septembrie 2020;

 Anexe la Metodologie:

  • Anexa 1 – Valori ale coeficientului K
  • Anexa 3 – Oferta programelor de studii universitare de master organizate de UPT în anul universitar 2020-2021
  • Anexa 4 – Procedura pentru derularea on-line a concursului de admitere la master în UPT

4. Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

5. DOSARUL DE ÎNSCRIERE va conține următoarele documente: AICI

 

Calendarul admiterii – pentru sesiunea iulie 2020

 

 

 

Înscriere candidaţi:


02.07.2020 (joi)   –  09.07.2020 (joi), ora 9.00-15.00
06.07.2020 (duminica) nu se fac inscrieri

13.07.2020 (luni) –  23.07.2020 (joi), ora 9.00-15.00
19.07.2020 (duminica) nu se fac inscrieri

 

 

Predare referat/portofoliu conform tipului de master ales.

Pentru  masterele “Restaurare și Regenerare Patrimonială” si “Proiectare complexă în arhitectură” se realizeaza un referat. (detalii mai jos)

 

 

Pentru masterul “Tendinţe, materiale şi tehnologii noi în arhitectura de interior” se realizeaza un portofoliu (detalii mai jos)

Predare referatului (1): pana la data  09.07.2020, ora 14.00-pentru master:“Restaurare și Regenerare Patrimonială” si “Proiectare complexă în arhitectură”Predare portofoliu (1): pana la data 09.07.2020, ora 14.00-pentru master:“Tendinţe, materiale şi tehnologii noi în arhitectura de interior”Predare referatului (2): pana la data  23.07.2020, ora 14.00

-pentru master:“Restaurare și Regenerare Patrimonială” si “Proiectare complexă în arhitectură”

 

Predare portofoliu (2): pana la data 23.07.2020, ora 14.00

-pentru master:“Tendinţe, materiale şi tehnologii noi în arhitectura de interior”

 

 

Concurs de admitere (interviu)

10.07.2020 (vineri), ora 10.0024.07.2020 (vineri), ora 10.00

Rezultatele concursului:

24.07.2020, ora 18.00 (vineri)

Confirmari:
(runde de confirmări)

 27.07.2020–28.07.2020, ora 10.00–16.00 confirmari runda 1 29.07.2020 (miercuri), ora 10.00-16.00 confirmari runda 2
Master “Restaurare și Regenerare Patrimonială” si  Master “Proiectare complexă în arhitectură”

Examenul de admitere la masterat constă într-o unică probă de concurs – interviu, pe baza unui referat prezentat de fiecare candidat.

Tematica-si-bibliografie-MASTER-Restaurare-si-regenerare-patrimoniala

Tematica si bibliografie Proiectare complexa in arhitectura

Referatul realizat va fi predat în format needitabil (pdf), acesta trebuie să cuprindă între 6-8 pagini, din conţinutul căruia partea grafică va fi de maxim 20%.

Master “Tendinţe, materiale şi tehnologii noi în arhitectura de interior”

Examenul de admitere la masterat constă într-o unică probă de concurs – interviu, pe baza unui portofoliu prezentat de fiecare candidat și predat în momentul înscrierii.

În cadrul portofoliului (piese scrise, desenate, simulări tridimensionale, fotografii) pot fi introduse trimiteri la activități specifice din domeniul arhitecturii de interior (dacă este cazul) realizate anterior de candidat în această direcție, în domeniul general al arhitecturii sau în alte domenii conexe (arte plastice și decorative, design, etc.), precum și opinii personale ale acestuia privind această specializare, inclusiv așteptările sale de la acest Master.

6. Media de admitere

7. CANDIDAȚI DE ETNIE RROMĂ

                Număr de locuri: 0 (cf. Adresei MEC nr.9157/19.05.2020)

8. ROMĂNI DE PRETUTINDENI – detalii

9. TAXE DE ADMITERE  pentru anul universitar 2020-2021 (HCA 52/12.05.2020)

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:

1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau

2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN:  RO90 BACX 0000 0030 1782 5061
  – Taxe de MASTER prin Ordin de plată

_____________

*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”Taxă de înscriere/confirmare admitere la…(se va menționa acronimul facultății) pentru… (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: Taxă de înscriere la FAUT pentru RUSU Adrian
10. Taxe de studii pentru anul universitar 2020-2021 (HCA 53/12.05.2020)

11. Info_cazare_master_2020

 

 

 

escort akbatı - akbatı escort