Admitere master

ADMITERE MASTER 2022 sesiunea septembrie

Pentru studenții admiși în regim cu taxă, ca urmare a absolvirii a unui program de licență și a unui program de master în cadrul Universității Politehnica Timișoara, taxa de școlarizare pentru al doilea an de studii (jumătate din taxa totală a studiilor de master) va fi suportată de UPT din venituri proprii. (Extras Metodologie UPT- Art. 6)

 

NUMĂRUL DE LOCURI fără taxă și cu taxă repartizat pe facultăți, domenii de master și programe de studii

METODOLOGIA de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de MASTER la UPT – sesiunile iulie și septembrie 2022 (cf.HS nr.40/17.02.2022)

 •         Anexe la Metodologie:
  • Anexa 1 – Valori ale coeficientului K
  • Anexa 3 – Oferta programelor de studii universitare de master organizate de UPT în anul universitar 2022-2023
  • Anexa 4 – Procedura pentru derularea on-line a concursului de admitere la master în UPT

   

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
DOSARUL DE ÎNSCRIERE va conține următoarele documenteAICI

 

Completare la documente necesare pentru confirmare, în cazul candidaților admisi pe locuri cu taxă: Link


TEMATICĂ ADMITERE MASTERE

 MasterUrbanism si amenajarea teritoriului

 MasterTendinte, materiale si tehnologii noi in arhitectura de interior”

 • Mapă de lucrări format A3- trimise  până sâmbată. 17.09.2022 ora 18.00 pe adresa de email: admitere.faut@upt.ro

 


Calendarul admiterii – pentru sesiunea septembrie 2022

 • Valabil pentru toate facultăţile (domeniile):

Înscriere candidaţi: 22.08.2022 – 17.09.2022 până la ora 14:00 (online https://admitere.upt.ro/)

09.09.2022 – 17.09.2022 până la ora 14:00 (fizic în centrele de admitere din cadrul facultăților conform orarului afișat)

Concurs de admitere (interviu): 19.09.2022 (luni)
Rezultatele concursului: 19.09.2022, ora 18:00
Definitivarea rezultatelor:
(runde de confirmări)
20.09.2022, ora 09:00 – 21.09.2022, ora 16:00 La sediul facultății: Str. Traian Lalescu nr. 2/A

CENTRE DE ADMITERE

LA NIVEL DE FACULTATE:

ARHITECTURĂ ȘI URBANISM TIMIȘOARA,

 • Adresa: Str. Traian Lalescu nr. 2/A, et. 4, Amfiteatrul Hans Fackelmann
 • Date contact: Telefon: 0256-404 021, 0256-404 560 // Email:  admitere.faut@upt.ro //  Adresă web:  www.arh.upt.ro

Alte categorii de candidați:


TAXE

 • Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:

  1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau

  2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

  Universitatea Politehnica Timișoara
  Cod FISCAL: 4269282
  Cont IBAN:  RO90 BACX 0000 0030 1782 5061
    – Taxe de MASTER prin Ordin de plată

  __________________________________________________

  *În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”M, ADM/CONF (se alege în funcție de tipul taxei – pentru taxa de înscriere se menționează ADM, iar pentru taxa de confirmare de menționează CONF) la … (se va menționa acronimul facultății) , CNP candidat, NUME candidat (se va menționa numele complet al candidatului)”.
  Exemplu: M, ADM, FAUT, 2900000000000, Ionescu Flavia Ionela

escort akbatı - akbatı escort