admitere licenta

REZULTATE FINALE

Rezultate MAI sesiunea sept. 2019

Facultatea de Arhitectură și Urbanism

Admitere LICENȚĂ septembrie 2019

Introducerea în sala de concurs se va confrunta cu data de 14.09.2019, ora 9,00

PROBA: Desen tehnic și liber

Durata probei: 4 minereuri

Artă. 39 din Metodologia de admitere UPT Înscrierea în sala de concurs, candidații sunt comisii de supraveghere legitime de concurs și cartea de identitate pentru confruntarea cu înscrierea în lista candidaților sunt programate pentru sala respectivă. În timpul concursului, candidații vor păstra păstrarea a două acte pentru a putea fi examinat în orice moment în ceea ce privește comisiile de admitere.

Artă. 43 din Metodologia de admitere UPT Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, nici un candidat nu mai poate intra în sală, dar părăsirea poate să poată face față doar în ceea ce privește lucrările anterioare, sub semnătură.

Repartizarea pe sali

 

Calendarul admiterii -  pentru sesiunea septembrie 2019

Înscriere candidați: 09.09.2019 – 13.09.2019, interval orar 9.00-14.00 
Concurs de admitere: 14.09.2019, ora 9.00
Rezultatele concursului: 16.09.2019, ora 10.00
Confirmări Runda I: 16.09.2019, ora 10.00-16.00

17.09.2019, ora 10.00-16.00 Afișare Runda II: 18.09.2019, ora 10.00 Confirmări Runda II: 18.09.2019, ora 10.00- 18.09.2019, ora 14.00 Afișare Runda III: 18.09.2019, ora 16.00 Confirmări Runda III: 18.09 .2019, orele 16.00 – 18.00 Rezultatele finale: 18.09.2019, ora 20.00

REZULTATE FINALE

Rezultate FINALE – ARHITECTURĂ

Rezultate finale – Mobilier si amenajari interioare

Subiecte ARHITECTURA

Subiecte Mobilier și amenajari interioare

INFORMAȚII CU CU PRIVIRE LA PERIOADA DE ACHITARE A TAXEI ȘI DE CAZARE

Taioane perioada achitare

Cazari

2. Anexa 1 la metodologia de admitere – Domenii de studii, tipuri de concurs și admitere media  http://www.upt.ro/Informatii_lista-programelor-de-studii-specializarii-la-ciclul-licent_1190_ro.html

3. Anexa 2 la metodologia de admitere – candidații la concursurile naționale și internaționale sunt admiși în UPT fără concurs de admitere! http://www.upt.ro/Informatii_admitere-2019—candidati-premiati-in-competitii-nationale-s_1189_ro.html

4.  NUMĂRUL DE LOCURI fără taxă și cu taxă repartizat pe facultăți și domenii de licență (HCA_49_28.05.2019; ANEXA) http://www.upt.ro/Informatii_numar-de-locuri—anexa-la-hca-49-28052019_1268_ro.html

5.   DOSARUL DE CONCURS pe care candidații îl vor depune la înscriere, va conține următoarele documente depuse în dosar plic: ACTE NECESARE pentru înscriere (cf. Metodologiei de admitere, cap. III, art.25) http://www.upt.ro/Informatii_acte-necesare-pentru-dosarul-de-inscriere-2019_1263_ro.html

6.    ABSOLVENȚI DE LICEE SITUATE ÎN MEDIU RURAL, cu diplomă de bacalaureat;Facilitati_candidati_mediu_rural-2019-1.

7.    CANDIDAȚI DE ETNIE RROMĂ

Număr de locuri: 4 per UPT (cf. Adresei MEN nr.8869/15.05.2019)

Candidaţii de etnie rromă pot participa la concurs pe locuri fără taxă, separate din totalul locurilor fără taxă pe universitate.Concursul se va desfăşura centralizat, iar candidaţii declaraţi reuşiţi vor fi alocaţi facultăţilor conform opţiunilor acestora. Stabilirea candidaţilor reuşiţi se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor alocate. La înscriere, candidaţii rromi vor trebui să prezinte, pe lângă actele de la Art. 25 şi o recomandare emisă de una din organizaţiile legal constituite ale rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia rromă (şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză).
Candidații de etnie romă îngrijire doresc să concureze doar locurile cu impozitul vor avea aceleași statut ca orice alt candidat. (Metodologia de admitere, cap. III, art. 22)

8. Taxe de admitere pentru anul universitar 2019-2020 ( HCA_nr39_16-04-2019 .2019) -  Conturi_bancare_admitere

9. Taxe de studii pentru anul universitar 2019-2020 ( HCA_40_16.04.2019_Taxe_studii_2018-2019 .2019)

10.   Nota_informativa_candidati_admitere_UPT_v2

 

https://www.upt.ro/Informatii_admitere-2019—licenta_942_ro.html