Mobilitati Studiu

Programul european de cooperare interuniversitară “Erasmus” (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) are ca scop desfăşurarea de către studenţi a unui stagiu de studii de minim 3 luni, maxim 1 an în universităţi din altă ţară europeană. Mobilităţile studenţeşti au început încă din 1987 si au fost parte a o serie de programe europene. Din 2007 “Erasmus” susţine şi perioade de 3 luni de practică profesională (Internship) în întreprinderi de profil, acţiune preluată din programele “Leonardo da Vinci”.
“Erasmus” este cel mai de success program de schimburi universitare din lume. El este implementat în 33 de ţări europene, antrenînd 4 000 de universităţi şi are un buget annual de 450 milioane de euro. Programul “Erasmus” asigură, pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System), recunoaşterea perioadelor de studii în universităţi partenere. Pentru a depăşi graniţele cauzate de diferenţele lingvistice, din ce în ce mai multe programe de studii sunt oferite în limba engleză.
Facultatea de Arhitectură a Universităţii “Politehnica” din Timişoara are schimburi de studenţi stabilite prin acorduri bilaterale cu 12 universităţi şi anual, un număr de peste 30 de studenţi beneficiază de burse “Erasmus” în Italia, Spania, Marea Britanie, Belgia, Lituania şi Turcia. Succesele obţinute de studenţii timişoreni în universităţi străine reprezintă motive de satisfacţie, dar şi o continuă verificare a calităţi formaţiei profesionale oferite. În paralel un număr de 10-15 studenţi străini urmează timp de un semestru sau un an cursurile Facultăţii de Arhitectură din Timişoara.
Universităţile partenere sunt:
- Universita degli Studi di Ferrara
- Universita degli Studi di Trento
- Universita degli Studi “La Sapienza” di Roma
- Universita degli Studi di Napoli “Federico II”
- Universita degli Studi di Salerno
- Universita degli Studi di Palermo
- Universidad de Sevilla
- Universidad de Granada
- Université Catholique de Louvain (fostul Institut supérieur d’Architecture Saint-Luc Bruxelles si fostul Institut supérieur d’Architecture Saint-Luc de Wallonie)
- Nottingham Trent University
- Kaunas University of Technology
- Bozok University
În ultimii ani şi stagiile de practică de 3 luni au avut un mare success, un numă de 15-20 studenţi beneficiind de burse în Spania, Austria, Germania.

responsabil : Conf.dr.arh Blidariu Cristian

escort akbatı - akbatı escort