PAT jud. Hunedoara

Plan de Amenajare a Teritoriului Județean Hunedoara

Colectiv: Conf. Dr. Arh. Radu Radoslav, Arh. Radu Botiș, Arh. Ana Maria Branea, Arh. Marius Stelian Găman, Arh. Tudor Morar, Stud. Arh. Corina Gligor, Stud. Arh. Sînziana Sătmărean, Stud. Arh. Andreia Duminică, Stud. Arh. Marko Brașovan, Stud. Arh. Teodor Butnărescu

Finalizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Hunedoara este unul dintre rezultatele activității Grupului de Cercetare în Dezvoltare Durabilă Timișoara din cadrul UPT, transformat ulterior în Centrul de Cercetare în Planificare Urbană Timișoara, în domeniul amenajării teritoriului în perioada 2008-2010. Obiectivul principal al pro-iectului a fost de a oferi o strategie de dezvoltare integrată din punct de vedere social, economic, ecologic unui județ din regiunea noastră de dezvoltare cu probleme imense, dar și cu un potențial uriaș. Șef de proiect al documentației a fost dl. conf. dr. arh. Radu Radoslav din cadrul UPT. Planul a fost rezultatul unei colaborări cu specialiști din mai multe Societăți Comerciale de profil și Universități românești precum Universitatea Politehnica Timișoara și Universitatea din Oradea. Problemele de amenajarea teritoriului propriu-zis, strategia, reabilitarea și conservarea mediului, au fost întocmite de Centrul de Cercetare în Planificare Urbană Timișoara având colaboratori în rândul masteranzilor și studenților, precum Radu Botiș, Ana Maria Branea, Marius Stelian Găman, Tudor Morar, Corina Gligor, Sînziana Sătmărean, Andreia Duminică, Marko Brașovan, Teodor Butnărescu. Problemele analizate, soluțiile propuse și avizate în 2010, au constituit un exemplu fericit de legătură între învățământ, cercetare și practică.

escort akbatı - akbatı escort