Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

Universitatea „Politehnica” din Timișoara
Facultatea de ARHITECTURA
Program de master master: Urbanism și Amenajarea Teritoriului
Informații generale
Cerințe: diplomă de licență
Durată: 4 semestre (3 semestre cursuri + 1 semestru disertația)
Credite ECTS: 120
Limba programului: română
Misiunea
Acest domeniu este de perspectivă în România, în UE se referă la planul mondial și sunt ca misiune de soluții de stabilitate adecvate pentru realizarea lucrărilor de amenajare a unui teritoriu, de urbanism, de planificare urbană, de strategie urbană, pe termen scurt, mediu și plămân, de proiectare urbană și administrație, avind un scop operațional (prin detalierea și delimitarea în teren a prevederilor planurilor), integrator (imprimarea politică sectorială a domeniului gestionării teritoriului) și normativ (prin precizarea modalității de utilizare a terenurilor, definirea destinațiilor și gabaritelor, inclusiv infrastructura, amenajări și instalații).
Competențe și cunoștințe dobândite
Cunoașterea avantajelor în ceea ce privește principiile dezvoltării durabile în ceea ce privește urbanismul, amenajarea teritoriului și crearea regională în România și în UE, respectiv politici de dezvoltare regională, politica de coeziune a UE și Fondurile Structurale; structuri administrative si organizare teritoriala in Romania si in tarile UE; regionalizare și descentralizare; planuri de amenajare a teritoriului: PATN, PATZ, PATJ – conținut, tehnici și metode de reprezentare; planuri de folosire regională – conținut, aspecte privind implementarea necesităților; Distribuția legislativă și instituțională pentru amenajarea teritoriului în România și în alte țări europene; Distincția legislativă și instituțională pentru țări regionale în România și în alte țări europene; economie și statistică regională; Poate durabilă a așezărilor umane; planificarea strategică și gestionarea teritoriului; proiectarea și gestionarea proiectului – CICLUL DE PROIECT;
Discipline
Sem 1
Accesibilitate
Teoria Orasului,
Metode si Tehnici de Cercetare in Urbanism
Peisaj Urbanism
Sem 2
Lucrari Tehnico-Edilitare
Drept Urban, Politici, Management si Tranzactii Urbane
Istorie si Tehnica Urbana
Sem 3
Eficienta Economica si Sociala a Investitiei
sisteme Geografice si GIS in Amenajarea Teritoriului
Orasul si Teritoriul
Reabilitarea Zonelor Istorice – sau Urbanism Antiseismic (opțional)
De ce urbanism și amenajarea teritoriului?
este o preocupare mai bine de două milenii pentru o persoană pentru o organizație mediană inconjurator în îngrijire atunci când se pot acorda – apar permanențe problemelor noastre pentru a rezolva soluția trebuie să asigure un calificat personal, cu o perspectivă holistică despre problemele medii, sociale și sociale.
Perspective
Cunoștințele, competențe și abilități dobândite prin specializarea Masteratului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului sunt corespunzătoare pentru a permite absolvenții să profeseze pe piața muncii, în domeniile urbanismului, amenajării teritoriului, sociologiei urbane, calitatea mediului, economiei urbane, protejelor urbane natural, amenajării peisajului, căilor de comunicări și gospodarie comunala, baza de date –GIS, administrare publică etc.

Contact: Universitatea „Politehnica” din Timișoara
Facultatea de Arhitectură
Adresa: Str.Traian Lalescu nr.2A
Telefon: 0256404021
Fax: 0256404020
E-mail: secretariat@arh.upt.ro
Web: www.upt.ro

 

escort akbatı - akbatı escort