Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

Universitatea „Politehnica” din Timişoara
Facultatea de ARHITECTURA
Programul de studii master: Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
Informaţii generale
Cerinţe: diplomă de licenţă
Durată: 4 semestre (3 semestre cursuri + 1 semestru disertaţia)
Credite ECTS: 120
Limba programului: română
Misiunea
acest domeniu este de perspectivă atât în România, in EU cit si pe plan mondial si are ca misiune de a stabili soluţii adecvate pentru realizarea lucrărilor de amenajare a teritoriului, de urbanism, de planificare urbană, de strategie urbana, pe termen scurt, mediu si lung, de urban design şi administraţie, avind un scop operational (prin detalierea şi delimitarea în teren a prevederilor planurilor), integrator (prin sintetizarea politicilor sectoriale privind gestionarea teritoriului) si normativ (prin precizarea modalităţilor de utilizare a terenurilor, definirea destinaţiilor şi gabaritelor, inclusiv infrastructura, amenajări şi plantatii).
Competenţe şi cunoştinţe dobândite
cunoștințe avansate privind principiile dezvoltării durabile referitoare la urbanism, amenajarea teritoriului si dezvoltare regionala in Romania si in UE, respectiv politici de dezvoltare regionala, politica de coeziune a UE si Fondurile Structurale; structuri administrative si organizare teritoriala in Romania si in tarile UE; regionalizare şi descentralizare; planurile de amenajare a teritoriului: PATN, PATZ, PATJ – conţinut, tehnici şi metode de reprezentare; planurile de dezvoltare regională – conţinut, aspecte privind implementarea acestora; cadrul legislativ şi instituţional pentru amenajarea teritoriului în România şi în alte ţări europene; cadrul legislativ şi instituţional pentru dezvoltare regională în Romania şi în alte ţări europene; economie şi statistică regional; dezvoltarea durabilă a așezărilor umane; planificare strategică şi managementul teritoriului; dezvoltarea şi managementul proiectelor – CICLUL DE PROIECT;
Discipline
Sem 1
Accesibilitate
Teoria Orasului,
Metode si Tehnici de Cercetare in Urbanism
Landscape Urbanism
Sem 2
Lucrari Tehnico-Edilitare
Drept Urban, Politici, Management si Tranzactii Urbane
Istorie si Tehnica Urbana
Sem 3
Eficienta Economica si Sociala a Investitiei
sisteme Geografice si GIS in Amenajarea Teritoriului
Orasul si Teritoriul
Reabilitarea Zonelor Istorice – sau Urbanism Antiseismic (optional)
De ce urbanismul şi amenajarea teritoriului ?
este o preocupare de mai bine de două milenii a oamenilor pentru a organiza mediul inconjurator în care îşi desfăşoară activitatea – apar permanent probleme noi a căror soluţionare trebuie să o asigure un personal calificat, cu o perspectivă holistica asupra problemelor de mediu, economice si sociale.
Perspective
Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite prin specializarea Masteratului de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului sunt corespunzătoare pentru a permite absolvenţilor să profeseze pe piaţa muncii, în domeniile urbanismului, amenajarii teritoriului, sociologiei urbane, calităţii mediului, economiei urbane, istoriei urbane, protejarii patrimoniului construit si natural, amenajării peisajului, căilor de comunicaţii si gospodarie comunala, baza de date –GIS, administratie publica, etc.
Numar locuri:
Cu taxa : 15 (posibil spre sigur bugetati functie de ocuparea locurilor la masterat pe tot UPT)
SPECIAL Cu taxa: 10 locuri pentru absolventii de arhitectura promotia 2012 si 2013 (cu diploma de licenta si master integrat) cu ½ din taxa oficiala

Examen admitere: se va desfasura in 2016 pentru anul universitar 2016-2017 , mai multe detalii vor fi anuntate ulterior.
Contact: Universitatea „Politehnica” din Timişoara
Facultatea de Arhitectura
Adresa: Str.Traian Lalescu nr.2A
Telefon: 0256404021
Fax: 0256404020
E-mail: secretariat@arh.upt.ro
Web: www.upt.ro