Recunoastere profesionala

Realizări ale Catedrei de Arhitectură în perioada 1970-1983

 • Participari la contracte de cercetare internationale:
  • „Velodrom olimpic”, Tripoli, Libia, – proiect si macheta 1979
 • Participarea membrilor catedrei la granturi de cercetare si proiectare nationale (MEC):
  • „Pavilion Nou – Facultatea de constructii Timisoara” 1976 (sef proiect arh. H. Cocheci)
  • „Centru politico – administrativ Bucuresti”, proiect si macheta 1978 (sef proiect arh. I. Fackelman)
  • „Ministerul de statistica” din Centrul Administrativ Bucuresti, variante proiect 1978 (sef proiect arh. I.Fackelman)
  • „Utilizarea energiilor neconventionale la constructiile din tara noastra” – studii si proiecte de executie în cadrul colectivului
   interdiciplinar de„Energiineconventionale” din Institutul Politehnic Timisoara
 • Contracte directe de proiectare si amenajari de spatii cu Rectoratul Institutului Politehnic, Centru Universitar, Primaria si Consiliul Judetean:
  • Amenajarea de expozitii cu produsele realizate în cadrul SPM-ului si din activitatea de cercetare si integrare cu productia (1973, 1975, 1979, 1981)
  • „Catalog de locuinte unifamiliale în mediul rural” 1975 (contract Consiliul Judetean Timis)
  • „Propaganda vizuala si panouri publicitare în cadrul Complexului
   Studentesc” (Centru Universitar Timisoara)
  • Expozitii anuale cu ocazia deschiderii anilor de învatamant universitar
  • „Centru Civic al municipiului Timisoara” 1980 (Consiliul Judetean Timis )
 • Expozitii anuale cu proiecte ale studentilor la Bucuresti si Timisoara (casa Studentilor, Galeria Helios, Sala Sporturilor, etc.)
 • Expozitii colective sau personale de arta plastica ale studentilor si cadrelor didactice

Programe de studiu si cercetare

 • Structuri metalice reticulare
 • Protectie antiseismica – zona Banatului
 • Istorie urbana si est-europeana
 • Structuri urbane istorice si contemporane
 • Probleme de dezvoltare durabila, urbanism si ecologie
 • Reabilitarea zonelor istorice si zonelor destructurate urbane
 • Conservare de patrimoniu si dezvoltare în mediul rural
 • Reabilitarea locuirii colective urbane
 • Istoria si teoria arhitecturii moderne
 • Arhitectura ecologica
 • Îmbunatatirea calitatii constructiilor prin noi tehnologii

Programe extracurriculare

 • PROGRAME TEMPUS:
 • coorganizator la programul MJEP 11129/1996 al UAIM Bucuresti, mobilitati cadre didactice 4 si 24 studenti
 • participant la programul MJEP 4502/1999 al UAIM Bucuresti, mobilitati cadre didactice 2
 • participant la programul MJEP 09688/1997, mobilitati cadre didactice 3
 • BIENALA DE ARHITECTURA BAB 1994 „Bucharest au nord du lac”, organizatori, UAIM, UAR, UIA – zona 3
 • PROGRAME SOCRATEA ERASMUS – programe de mobilitati pentru studenti si cadre
  didactice cu:

– Universita degli Studi di Napoli Federico II(2002-2003, 2003-2004, 2005-2006)

– Universita degli Studi di Salerno (2004-2005)

– Fachhochschule Aachen (2004-2005)

– Universidad di Sevilla 2005

 • ATELIERE STUDENTESTI NATIONALE / INTERNATIONALE:
 • „Restaurarea suprafetelor de arhitectura”, atelier international de restaurare, finantare UNESCO-UVO ROSTE, Venice Office-(2001, 2002, 2003, 2004, 2005)
 • „EASA(Europen Architecture Students Assembly)” atelier studentesc Kavala Grecia,
  1999, participanti 3 studenti
 • „Reabiliaterea Cartierului FABRIC”, atelier national organizat la TIMISOARA1994,
  participanti 3 studenti
 • „Florence and Balkan City”, organizator Fundatia „Romualdo del Bianco”, la Florenta 2001, 2002, participanti 2 cadre didactice si 14 studenti
 • „URB-O” editia I 2003, organizator Universitatea Oradea, Corpul Arhitectilor
  Sefi de Municipii, Primaria Municipiului Oradea, atelier si concurs studentesc, participanti un cadru didactic si 4 studenti
 • „Scoala de vara de restaurare Sibiu”, organizatori; Fundatia Oameni pentru
  Arta, Primaria Municipiului Sibiu, 2002,2003, 2004, 2006, participanti 8 studenti
 • „Tabara de restaurare a palatului baroc de la Bontida”, organizatori: Transilvania Trust, 2003, participanti 10 studenti
 • „Studentfest” Timisoara, Sectiunea de Arhitectura, organizator OSA (Organizatia
  Sudentilor Arhitecti)

Manifestari de prestigiu organizate în cadrul sau cu concursul Departamentului

 • Simpozioane organizate de Departamentul de Arhitectura:
 • Sesiune nationala în colaborare cu Academia Romana, Comisia de istorie a Oraselor din Romania, 1995, subiect Distrugerea si reconstructia oraselor – 36 comunicari
 • Zilele Academice Timisene editia VI, 1999, subiect Interventii în spatii construite – 14 comunicari
 • Zilele Academice Timisene editia VII, 2001, subiect Personalitatea locului versus globalizarea în arhitectura – 12 comunicari
 • Zilele Academice Timisene editia VIII, 2003, subiect Directii si metode în restaurarea contemporana – 14 comunicari.
 • Colaborare cu Directia de Cultura a judetului Timis la organizarea simpozionului international „Monument 2001”
 • Curs de vara „Restaurarea suprafetelor de arhitectura” (colaborare cu UVO ROSTE – UNESCO Venice Office, Filiala Teritoriala a Ordinului Arhitectilor din Romania si Asociatia
  Arhitectilor din Timisoara).

Publicatii, carti, articole

 Prof. dr. ing. Victor Gioncu

 • Teoria structurilor, 1975;
 • Mecanica si proiectarea structurilor, 1979;
 • Thin Reinforced Thin Shells. Specials Problems, 1979;
 • Principiile stabilitatii structurilor (in colaborare), 1983;
 • Teoria comportamentului critic si postrcritic al structurilor elastice (in colaborare), 1984;
 • Ductility of Seismic Resistant Steel Structures (în colaborare), 2002

 

Prof. dr. arh Theodor Octavian Gheorghiu

 • 1 carte publicata într-o editura internationala
 • 31 carti publicate in edituri romanesti (între care 15 ghiduri) si CD (din care 1 in curs de aparitie şi 4 coautor),1 indrumator (coautor), 1 curs
 • tipărit şi 6 note de curs în format electronic
 • 22 capitole sau articole publicate în lucrări colective (cu editori-coordonatori)
 • 3 articole publicate in reviste de specialitate străine (din care 1 coautor)
 • 81 articole publicate in reviste româneşti cu circulaţie internaţională (din care 8 coautor)
 • 12 articole publicate în reviste româneşti cu circulaţie locală
 • 6 articole publicate în volume ştiinţifice internaţionale
 • 8 articole publicate în volume ştiinţifice româneşti cu circulaţie internaţională
 • 4 lucrari publicate în volume ştiinţifice româneşti de interes naţional
 • 14 comunicări ştiinţifice nepublicate sau în curs de publicare
 • 12 articole apărute in alte publicatii decat cele stiitifice

Prof. dr. arh Cristian Dumitrescu

 •  „Arhitectura formelor poliedrate” Teză de doctorat, Litografia Politehnica, 1994
 • • „Perspectivă” Curs, Departamentul de Arhitectură al Universităţii „Politehnica”, Editura First, 2002, ISBN 973-98432-7-1
 • • „The didactics of the ecotecture”, Exercise at the school of arhitecture in Timişoara.Writings in architectural education – European
 • Association for Architectural Education, Prize, Leuven – Belgium, 2002
 • • „Studiul formei – exerciţiul de ecotectură” Editura Politenica 2003, 60 p ISBN 973 – 625 – 072 – 5
 • • „Cubul magic” – Culegere de exerciţii de desen tehnic şi reprezentări geometrice”, Editura Politehnica Timişoara 2005., 330 p. ISBN
 • 973–625– 063 -6
 • • “Culegere de probleme şi aplicaţii de geometrie descriptivă” Editura Politehnica, 2007, 178 pg. Colecţia “Student” ISBN 978-973-
 • 625-499-4
 •  “Geometria formelor arhitecturale” Editura Politehnica, 2008, ISBN 978-973-625-745-2, 384 p.

Conf. dr. arh Liliana Roşiu

 • Reinventarea spatiului muzeal. De la colectie la mediul urban, 2003;

Prof. dr. arh Smaranda Maria Bica

 • Cer = Cupolă, Structura bisericii crestine, Ed. Paideia, colecția Spații Imaginate, Bucuresti 2000, 224 pag., ISBN 973-8064-53-8
 • Biserici ale secolului 20, Ed. Mirton, Timisoara 2004, 96 pag., ISBN 973-661-412-3
 • Coautor
 • Date- 40 de ani de învățământ superior de arhitectura la Timisoara, autor al cap. 40 de ani de învățământ superior de arhitectură la Timisoara.
 • 20 de ani de la un nou început (6 pag.) si prezentarea propriei activități (2pag.), Editor Erica Dudas, coautori Teodot Gheorghiu, Cristian
 • Dumitrescu, Vlad Gaivoronschi, Adrian-Florin Ionasiu, Radu Radoslav, Liliana Rosiu, ed. Arhitekt Studio A srl, Timisoara, 2010, ISBN 978-973-
 • 0-09400-8, 220 pag.
 • Mestesugul tradițional rural. Revitalizarea satului romanesc prin mestesugul tradițional , autor al capitolul „ Direcții de revitalizare a
 • mestesugurilor rurale tradiționale amenințate cu dfispariția”, pag. 155-169 (14 pag.), coautori Teodor Gheorghiu, Liliana Rosiu, Alfred
 • Schwalie, Cristian Blidariu, ed. Orizonturi universitare, Timisoara, 2010, ISBN 978-973-638-352-6, 170 pag.
 • Editori: Smaranda Maria BICA, Valter Balducci, Architecture and Society of the Holiday Camps, autor al capitolului „A youth resort generated
 • by a student camp, Costinesti, Romania”, pp. 155-160, Ed. Orizonturi Universitare, Timisoara 2007, 251 pag., ISBN 978-973-638-341-0, ISBN
 • 978-973-52-0259-0
 • Editor Massimo Vicinanza, Kastellos – Architettura Rom in Romania, coautori Stefano Gizzi, Gennaro Polichetti, Rudolf Graf, Mariana Celac,
 • Marina Fumo, Mascilli Migliorini, Alessandro Castagnaro, Gina Ascione, Paolo Migliorini, Mariella Mehr,, Ed. Giannini, Neapole 2010, Italia, Nr.
 • pagini: 153, Cap. Palazzi zigani – Palate țigănesti, pp. 15-20, (6 pag.), ISBN: 13: 978-88-7431-497-3
 • Restituții: Orașe la Începuturile Evului Mediu Românesc (Restitutions: Fortified Towns at the Beginning of the Romanian Middle Ages)” –
 • Gheorghiu Teodor-Octavian, Bica Smaranda-Maria, Ed. Fundațieo Arhitext design ,București 2015, ISBN 978-606-8645-02-5, 223 pag.l
 • 79 Articole în reviste si publicații ale unor conferințe

 Prof. dr. arh Ioan Andreescu

 • Peste 40 de articole publicate, 3 carti autor principal, prezent in diferite carti si cataloage, conferinte si expozitii in tara si strainatate

Prof. dr. arh Vlad Gaivoronschi

 • Peste 100 de articole publicate, 7 carti autor principal, prezent in diferite carti si cataloage, conferinte si expozitii in tara si strainatate;

Participarea cadrelor  didactice la foruri si organizatii profesionale

Prof. dr. ing. Victor Gioncu

 • Asociatia internationala pentru structuri metalice spatiale;
 • Structural Stability Research Council USA;
 • Conventia Europeana pentru constructia structurilor metalice;
 • Academia Romana de stiinte Tehnice;
 • Asociatia Banateana pentru Inginerie Seismica;
 • Fundatia „Bastion”;
 • Expert ONU pentru proiectarea structurilor;
 • Expert al Ministerului Educatiei si Cercetarii;

   Prof. dr. arh Theodor Octavian Gheorghiu

 • membru al Uniunii Arhitectilor din Romania- 1973-astazi
 • membru al Ordinului Arhitectilor din Romania- 2002-astazi
 • membru al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania- 1988-astazi
 • vicepresedinte al Comisiei de Istorie a Oraselor din Romania a Academiei Romane-2008-astazi
 • presedinte al Comisiei Regionale 5 a Monumentelor Istorice 2002-2005
 • presedinte al Comisiei Regionale Cluj a Monumentelor Istorice 2006-2011
 • membru al Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice 2002-2011
 • expert CNCSIS (Ministerul Educatiei si Cercetarii)-1999-2003, 2005-2008
 • expert restaurare (Ministerul Culturii)-2006-astăzi
 • membru in Colegiul de redactie al revistelor “Historia Urbana”, “Transsylvania Nostra“, “sITA“, “Buletinul Comisiei Monumentelor
 • Istorice“ si “Revista Monumentelor Istorice“
 • membru in Comisia Consultativa de Arhitectura si Urbanism, Primaria Municipiului Timisoara-1992-1996, 2007-2009
 • membru in Comisia Consultativa de Arhitectura si Urbanism, Consiliul Judetean Timis- 2007-2009, 2012-2016
 • membru in Comisia Consultativa de Arhitectura si Urbanism, Primaria Municipiului Arad, 2008.  

   Prof. dr. arh Cristian Dumitrescu

 • Asociatia internationala a sefilor scolilor de
  Arhitectura;
 • Expert evaluator al Ministerului Educatiei si
  Cercetarii;

Conf. dr. arh Liliana Roşiu

 • Comisia Monumentelor Istorice, Comisia de istorie a oraselor din Romania

Prof. dr. arh. Smaranda Maria BICA:

 • Expert evaluator al Ministerului Educatiei si
  Cercetarii;

Prof. dr. arh Vlad Gaivoronschi

 • 2008 – prezent – Membru in Professional Practice Commission al Uniunii Internationale a Arhitectilor, coautor al Ghidului UIA “ Value of Architecture enhancing the Quality of Life”;
 • 2010 – 2018 – Presedinte al Ordinului Arhitectilor Filiala Timis;
 • 2007-2010 – Membru al Grupului de Lucru “Experience Professionelle “din cadrul Architect’s Council of Europe;
 • 2001-2010 – Vicepresedinte al Ordinului Arhitectilor din Romania;
 • 1993-2001 – Vicepresedinte al Uniunii Arhitectilor din Romania.

Prof. dr. arh Ioan Andreescu

  • 1990-prezent – Asociat in cadrul ANDREESCU & GAIVORONSCHI srl.;
  • 1983-1990 – Arhitect la IPROTIM;
  • 1982-1983 – Arhitect Primăria oraşului Sânicolau Mare
  • Membru in Ordinul Arhitecţilor din România, Registrul Urbaniştilor din România si Uniunea Arhitecţilor din România

Recunoastere interna si internationala (premii, concursuri, ordine si medalii etc.)

Prof. dr. ing. Victor Gioncu

 • Premiul Academiei Române pentru cartea de stiinta 1978;
 • Premiul ECCS pentru structura pietei Badea Cartan Timisoara, 1997 (împreuna cu Vlad GAIVORONSCHI si Ioan ANDREESCU);
 • Premiul Centrului pentru Structuri Spatiale, Anglia 2002; Premiul ECCS pentru structura metalica a Bank Post Timisoara, 2003;

Prof. dr. arh Theodor Octavian Gheorghiu

 • Premiu UAR 1987;
 • Premiul I la concursul pentru Sediul
  Facultatii de Hidrotehnica Timisoara, 1991;
 • Premiul III pentru Catedrala din Arad, 1992;
 • Premiul I la concursul pentru Centrul
  istoric Targoviste, 1995;
 • Premiul Constantin Joja al UAR, 1996;
 • Premiul pentru cartea de stiinta la Targul de carte „Bookarest 2001”;
 • Medalia pentru publicatii la Bienala de
  Arhitectura 2002;

Prof. dr. arh Cristian Dumitrescu

 • Ordinul cultural în grad de cavaler, 2001;
 • Diploma de Excelenta – emisa de Ministerul Educatiei si Cercetarii – oct.2002

 Prof. dr. arh Vlad Gaivoronschi

 • Premiul II la „Central Glass International Design
  Competition”, Tokio 1981;
 • Premiu al UAR 1986; Premiu al UAR 1988;
  Premiul trianual Mac Constantinescu, 1995 (împreuna cu Ioan
  ANDREESCU);
 • Premiul ECCS pentru structura pietei Badea Cârtan Timisoara, 1997 (impreuna cu Victor GIONCU si Ioan ANDREESCU);
 • Premiu si medalie la Bienala de Arhitectura 1996 (împreuna cu Ioan ANDREESCU);
 • Premiul revistei Arhitext Design, 2001 (împreuna cu Ioan ANDREESCU);
 • Premiul revistei Arhitext Design 2003;
 • 60 de nominalizari si premii nationale si internationale, intre care selectiile la World Architecture Festival de la Barcelona în 2010 si Berlin in 2016,
 • „Winner” la GERMAN DESIGN AWARDS 2018 si 2020,
 • winner la BIG SEE Ljubljana 2019 ,
 • Nominalizare la Premiul european de Arhitectura Mies van der Rohe 2008 si 2010,
 • Expozant la Bienala de Arhitectura de la Venetia 1991 si 1996,
 • 100 Architects – SEUL 2016 si 2017,
 • Premii ale Bienalei Nationale de Arhitectura  2018,
 • Premii Arhitext, Romanian Building Awards 2017,
 • PREMII ale Bienalei Euroregionale de Arhitectura

   Prof. dr. arh Ioan Andreescu

 • Premiul II la concursul „O casa poetica”, 1987;
 • Premiul revistei Arhitext Design, 1995;
 • Premiul trianual Mac Constantinescu, 1995 (împreuna cu Vlad GAIVORONSCHI);
 • Premiul ECCS pentru structura pietei Badea Cartan Timisoara, 1997 (împreuna cu Vlad GAIVORONSCHI si Victor GIONCU);
 • Premiu si medalie la Bienala de Arhitectura 1996 (impreuna cu Vlad GAIVORONSCHI);
 • Premiul revistei Arhitext Design, 2000 (împreuna cu Vlad GAIVORONSCHI);
 • 2019 – Nominalizare “ISHO real estate development” Romanian Building awards 2019 for future projects
 • 2018 – Premiu “German design award 2018”
 • 2016 – Premiu “100 Architects of the Year 2016, Seul, Coreea de Sud”
 • 2013 Premiul Knauf , pentru proiectul “Casa M” la Concursul “Locuinţa sustenabilă” organizat de Bursa Construcţiilor, Uniunea Arhitecţilor din România şi Asociaţia pentru locuinţe noi ( împreună cu Vlad Gaivoronschi).
 • 2010 Nominalizare pentru “Sediul Regionalei CFR Marfă Timişoara” , WAF Awards Barcelona ( New and Old ).

  S.l. dr. arh Mirela Szitar

 • Premiul I la concursul pentru Piata Terpsithea din Salonic, 2000 (împreuna cu Luminita PASCU);
 • Premiul I la concursul pentru Muzeul Fabricii de Bere Timisoara, 2002;

  Conf. dr. arh Bogdan Demetrescu

 • Premiul pentru debut în arhitectura la Bienala de Arhitectura 2002;
 • Premiul revistei Arhitext Design, 2003;

   Arh. drd. Dragoş Bocan

 • Premiul I pentru concursul de reabilitare urbana a sitului industrial ILSA din Timisoara, organizat de Grupul Imobiliar Tender, 2003 (împreuna cu Ozana APOSTOL).
 • – Premii, mențiuni, nominalizări pentru urbanism, arhitectură și amenajări de interior

   S.l. dr. arh Claudiu Toma

 • Premiu pentru concursul “Arhitectura ca resursa” BUCURESTI 2002(impreuna
  cu Maja BALDEA si Dragomir DRAGAN);
 • Premiul II reg. SE pentru concursul “Pilkington Glass House”UK 2002 (împreuna cu design. Raul GHIMISI);
 • Premiul de Excelenta pentru Proiecte de Arhitectura 2002 organizat de OAR TIMIS;
 • Prima Mentiune pentru concursul “ARCHINEERING 2003” ISTANBUL (PARASITE STUDIO);
 • Premiu pentru concursul “Locuinte ANL “ TIMISOARA 2004 (PARASITE
  STUDIO);
 • Locul III “Amenajare Libraria CARTURESTI “ BUCURESTI 2005“(PARASITE STUDIO);
 • Premiul I pentru concursul “Pavilion STUDENTFEST” TIMISOARA 2006 (PARASITE STUDIO);
 • Castigator concurs pentru “SANPAOLO
  IMI BANK“- BAIA MARE 2006 (PARASITE STUDIO + BALTHASARH).
 • 2007 – premiul II – concursul «Implat Urban » organizat de OAR Iaşi
 • 2009 iunie – International architecture exhibition 99 STORIES ON Making Architectural Competitions, Architekturzentrum Wien – 2008 noiembrie – International Architectural Modelfestival KEK
 • 100 rooms 100 models – Budapesta, Ungaria
 • 2010 – premiu de excelenţă – sectiunea “INTERIOR” în cadrul Anualei de Arhitectură Timişorene Anualei Timişorene 2010 organizate de OAR filiala Timişoara şi revista „de arhitectură” pentru lucrarea Blackbox
 • 2015 – Premiul I – Amenajarea Pietei Bisericii Sf. Ilie – Craiova, concurs organizat de OAR Filiala Oltenia, Craiova, ROMANIA
 • 2018- Premiul I- Pavilion temporar Memoriile Cetatii – Timisoara Capitala Culturala 2021
 • 2018 – Expozant din partea Romaniei – Expozitia Internationala 100YRS Prague – Architecture Week Praga 2018
 • 2020 – Premiul 1 – Artemis residential Park – Timisoara
 • 2019 – Premiul I – sectiunea instalatii urbane – Bucharest East Centric Triennale /HOME/any/more/?” – 2019 – pavilion temporar Memoriile Cetatii – Timisoara Capitala Culturala 2021, bienala organizata de Fundatia Arhitext Design, in parteneriat cu OAR

 Conf. dr. arh Cristian Blidariu

 • Premiul VELUX Daylight pentru proiectul CASA C – 2007 (impreuna arh. Harta Marius si Harta Madalina);
 • Premiul I pentru concursul “Extensia clinicii de nefrologie Carol Davila “ Bucuresti -2007 ( in cadrul colectivului Archaeus condus de arh. Marius Miclaus);
 • Premiul I pentru concursul “Revitalizarea Bastionului Therezia“ Timisoara -2004 ( in cadrul colectivului Archaeus condus de arh.
  Marius Miclaus);
 • Premiul I pentru proiectul cu tema “Reamenajarea zonei Cetatii Oradiei” 2003;
 • Mentiune pentru concursul “Arhitectura ca resursa” BUCURESTI 2002;
 • Premii, mențiuni, pentru proiecte si texte de arhitectura obtinute la Anualele Timisorene de arhitectura si la Bienala Euroregionala BETA.

Arh. Codruţa Negrulescu

 • Mentiune la concursul „Architecture et Eradication de la Pauvrete“  organizat de Union Internationale des Architectes 1998 în colaborare cu arh. Marius Harta si arh. Cosmin Bloju.
 • Premiul de excelenta pentru cel mai bun proiect rezidential construit in anul 2005, premiu acordat de Ordinul Arhitectilor din Romania, Filiala teritoriala Timis.

S.l. dr. arh Marius Hârţa

 • Premiul VELUX Daylight pentru proiectul CASA C – 2007 (impreuna arh. Blidariu Cristian si arh. Harta Madalina);
 • Premiul pentru „cea mai buna amenajare de interior” la concursul organizat în cadrul zilelor arhitecturii organizate de OAR timis 2006 – cu lucrarea: amenajare spatiu comercial în Mall Timisoara – în colaborare cu conf.dr.arh. Ioan Andreescu
 • Nominalizare pentru „Reabilitarea cladirilor” la concursul organizat în cadrul bienalei de arhitectura Bucuresti 2006, cu lucrarea: HOTEL SAVOY, Timisoara – în colaborare cu conf.dr.arh. Vlad Gaivoronschi
 • Mentiune la concursul „Architecture et Eradication de la Pauvrete“ organizat de Union Internationale des Architectes 1998  în colaborare cu arh. Codruta Negrulescu si arh. Cosmin Bloju
 • Premii, mențiuni – arhitectură și amenajări de interior

Ș.l. dr. arh. Belci Diana Mihaela

 • Premiul Europa Nostra 2020 la categoria Educaţie, Formare, Sensibilizare pentru proiectul Ambulanta pentru Monumente, coordonator regiunea Banat

Activitate extracurriculară:

Prof. dr. arh Ioan Andreescu

 • 2013 – prezent – Decan, Facultatea de Arhitectura si Urbanism
 • Îndrumător dizertații de master
 • Coordonator Unit restaurare licenta

Ș.l. dr. arh. Anghel Andreea

 • Secretar comisie diplome licenţă MAI;
 • Membru în comisia de admitere licenţă MAI;
 • Responsabil cu organizarea practicilor de vară pentru studenţii din anul 1 MAI (vizite și stagii de lucru în firme sau unităţi de producţie mobilier);
 • Responsabil cu promovarea specializării MAI, ARH dar şi al UPT pe plan local şi internaţional (în mediu online dar şi la participări târguri educaţionale şi conferinţe);
 • Responsabil cu menţinerea şi crearea de noi acorduri de mobilităţi universitare şi relații externe cu specializări de Design de interior şi Arhitectură;
 • Membru în colectivul de elaborare a documentaţiei de acreditare licenţă şi master MAI;
 • Îndrumător diplome dizertații de master;
 • Participare la conferințe, publicații, articole științifice;
 • Director proiect GRANT ARUT de cercetare U.P.T.

As. drd. arh.Bănescu Oana

 • 2009 The Garden Bookshop Pavilion, Zilele Arhitecturii, Cluj Napoca (România) – Experiment interdisciplinar (arhitectură, horticultură, landscape design), în cadrul Zilelor Arhitecturii
 • Cluj Napoca 2009 – proiectarea si construirea unui pavilion de carte pentru Cărturești
 • 2011 Workshop de design parametric „Lăcusta”, Timişoara
 • 2012 From Suburb to City, International Summer Academy Zurich – studio Davin Trottin
 • 2013 Breathing prototypes, Bucureşti – structuri gonflabile, senzoriale, parametrice
 • 2013 Porto Academy, Porto – studio Camilo Rebelo
 • 2014 Workshop RUR – Timişoara de la Gara de N la Gara de E Expozitii
 • Istria days of Architecture, Croaţia – proiectul ‘Interactive Surface’
 • Light Edu Symposium, Timişoara – proiectul ‘Interactive Surface’, ‘Light as Metaphor’
 • Anuala Timişoreană de Arhitectură 2013 – proiectul ‘Tower of Souls’ – Romanian Design Week, Bucureşti, 2014 – proiecte ‘SIN.Play’, ‘MultiCluj’, ‘Wi-ffle’, ‘Centru de integrare pentru copii’

Conf. dr. arh Cristian Blidariu

 • Îndrumări diplome de licență și dizertații de master
 • Practici de vară nationale si internationale
 • Curator FAUT la Viena Design Week,
 • Participare la conferințe, publicații, articole științifice
 • Contracte de cercetare prin U.P.T. Project manager parteneriat strategic ERASMUS + K203
 • Membru in colegiul de redactie al revistei Uniunii Arhitectilor din Romania, Arhitectura 1906, intre 2010 si 2016

  Conf. dr. arh.  Bocan Catalina Maria

 • Îndrumări diplome de licență și dizertații de master
 • Practici de vară
 • Participare la conferințe, publicații, articole științifice
 • Contracte de cercetare prin U.P.T
 • Membru in C.T.A.T.U. din partea facultății la C.J. Timiș și Primăria municipiului Timișoara

Conf. dr. arh.  Branea Ana-Maria

 • Îndrumări diplome de licență și dizertații de master
 • Practici de vară
 • Participare la conferințe, publicații, articole științifice
 • Contracte de cercetare prin U.P.T
 • Membru in C.T.A.T.U. din partea facultății la Primăria municipiului Timișoara
 • Coordonator organizare conferințe Cohesion, SCSS
 • Editor JAUH

 Ș.l. dr. arh. Giurea Diana

 • Coordonare Concurs Hans Fackelmann pentru viitori studenti;
 • Coordonare ore de pregatire pentru admitere;
 • Coordonare organizare activitati conexe finalizarii studiilor de licenta specializarea Arhitectura;
 • Practici de vară;
 • Participare la conferințe, publicații, articole științifice;
 • Membru in Senatul UPT, Consiliul Departamentului, Consiliul Facultatii;
 • Membru in contract de cercetare prin U.P.T;

   As. drd. arh Isopescu Bogdan Liviu

 • Participare la conferințe, publicații, articole științifice, capitole in carti
 • Participare workshopuri
 • 2014 Organizator al anualei timișorene de arhitectură cu tema „Prezent!”
 • 2013 Coordonator ateliere de restaurare tradițională și îndrumător voluntari „Centrul Cultural Cârțișoara” Sibiu, România
 • 2011 participant la proiectul „Regenerare urbană pornind de la patrimoniul construit pentru Municipiul Câmpulung” jud. Argeș – 2010 organizator workshop ESUA (European School of Urbanism and Architecture) „Heritage and Restoration”, Curtea, județul Timiș

    Conf. dr. arh.  Kisilewicz Ileana Maria

 • Din 2019 abilitare în conducerea tezelor de doctorat în domeniul arhitecturii
 • Din 2017 până în prezent Conferenţiar Universitatea Politehnica Timișoara – Facultatea de Arhitectură și Urbanism
 • 2012 – 2017 Conferenţiar Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti – Facultatea de Arhitectură
 • 2000 – 2006 Profesor asociat Cursul postuniversitar de reabilitarea monumentelor istorice, Facultatea de Istorie, Universitatea “Babeş Bolyai” – Cluj Napoca
 • 2003 -2004 cercetător Catedra de Istorie, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti
 • 1996 – 2017 consilier superior – monitorizare, avizare, evidență monumente istorice Ministerul Culturii

    Prof.dr.ing. Mosoarca Marius

 • Coordonator programe ERASMUS+ cu Univesitatile din: Padova, Milano, Catania (Italia), Mons (Belgia), Van (Turcia), Atena (Grecia), Napoli (Italia), Minho (Portugalia), Gaziantep (Turcia), Wroclaw (Polonia) din anul 2014;
 • director adjunct, “Centrul de Cercetare in Urbanism si Arhitectura” – Membru board conducere master:Restaurare si Regenerare patrimoniala
 • 151 articole publicate in jurnale stiintifice sau volumele unor conferinte internationale si participare la 90 conferinte nationale si internationale
 • Membru in comitetele stiintifice a 12 conferinte internaționale
 • Membru in 6 comisii de doctorat nationale si 1 in Italia
 • 11 contracte de cercetare stiintifica nationale si international

    Asist.dr. arh. Mohora Irina

 • Practici de vară, vizite de studiu, concursuri studențești
 • Participare la conferințe, publicații, articole științifice, granturi de cercetare
 • Implicare in sesiunile de pregătire pentru admitere
 • Membru al Societății de Ergonomie si Managementul spațiului de lucru (ERGOWORK)
 • Membru al Asociației de Cercetare Multidisciplinara din zona de Vest (ACMV)

    Conf. dr. arh.  Racolta Andrei Gheorghe

 • Membru fondator al Fundaţiei Culturale I.N.C.A.Timişoara (International Network of Contemporary Artisans)
 • Colaborator al Teatrului Naţional din Timişoara (2005)
 • Colaborator-voluntar al Teatrului Independent „Auăleu”, Timişoara (2010-prezent)
 • Redactor al săptămânalului de informaţie culturală „DeWest”, Timişoara (2000-2002), rubricile de arhitectură şi muzică
 • Expozant invitat cu lucrarea „4/4 Fibonacci” la Expoziția Instalart/Obiect/005, cu tema “The Future is a Choice”, parte din circuitul Romanian Design Week, Bucuresti, 21-27 mai 2017, în cadrul Festivalului MUSTdeArhitectura , Iasi, 17 octombrie 2017, în cadrul Festivalului ZAIN – Design Expressions 2016, Cluj-Napoca, 19 octombrie 2017

 

escort akbatı - akbatı escort