Facultatea

Specializarea “ARHITECTURĂ”
Facultatea de Arhitectură, cea mai tânără facultate a Universităţii Politehnica Timişoara, a cunoscut o continuă dezvoltare, atât ca număr de studenţi şi cadre didactice, cat si ca diversificare a ofertei educaţionale. În cei 30 de ani de existenţă a specializării Arhitectură, studenţii şi absolvenţi din Timişoara au obţinut rezultate notabile concretizate prin peste 15 premii şi menţiuni la concursuri profesionale internaţionale. Caracterul complex al profesiei de arhitect, ce îmbină elementele artistice cu cele tehnice şi necesită o pregătire de sinteză, a determinat structura curriculară a învăţămantului de arhitectură, creând profesionişti capabili de a face faţă unei largi palete de activităţi. În conformitate cu sistemele pedagogiei moderne, Şcoala de Arhitectură din Timişoara pune accentul pe interacţiunea dintre profesor şi student, într-o relaţie dinamică, concentrându-se asupra învăţământului formativ şi încurajând creativitatea individuală. Actualmente există la Timişoara două specializări: Arhitectură şi Mobilier şi Amenajări interioare. Durata studiilor:12 semestre/ 6 ani. Admiterea la Arhitectură este realizată prin concurs cu proba la disciplina Desen tehnic şi liber, media calculându-se după cum urmează: 4 x nota de la Desen + media la bacalaureat / 5. Studenţi Facultăţii de Arhitectură beneficiază, la fel ca toţi studenţii Universităţii Politehnica Timişoara, de cazare în cămine modernizate, de acces la cantina-restaurant, la bazele sportive si la spații de invățământ modernizate. În timpul şcolarizării studenţii de la Arhitectură au posibilitatea de a beneficia mobilităţi prin programul European Erasmus, asigurându-se o perioada de studi în alte universităţi europene.
Finalizarea studiilor se realizează printr-o lucrare de licență susţinută în faţa unei comisii delegate de conducere. Activități conexe planului de invățământ Practica are urmatoarele variante de activităti, cu scopul de a lega activitatea didactică din timpul anului de activitatea practică, reală: -Excursii de studii – workshop – arhitectură -Studii de urbanism, istoria arhitecturii -Participare la concursuri (neincluse in orele de proiectare) -Construcții simple (lemn, pamant, baloturi de paie, structuri, etc) -Practică de șantier -Practică în birouri de proiectare. Dotare Dat fiind specificul specializării de arhitectură, spaţiile cele mai importante şi care sunt structurate pe ani de studiu, grupe şi subgrupe, sunt atelierele. Fiecare an îşi are propriul atelier în care au loc, grupate sau prin subîmparţiri ad-hoc, activităţile de atelier. Pe langa aceste ateliere, facultatea mai dispune de săli de curs şi o sală de proiecție ce permit obturarea ferestrelor pentru folosirea de mijloace video în prelegeri. Anul 2010 marcheaza finalizarea lucărilor de modernizare a mansardei Facultăţii de Arhitectură, extinzându-se astfel suprafața spațiilor facultății.

Specializarea “MOBILIER SI AMENAJARI INTERIOARE”
Specializarea de licenta intitulată „Mobilier si amenajari interioare” a fost concepută ca o specializare interdisciplinară, care pregăteşte specialişti capabili să dea soluţii viabile pentru transformarea, amenajarea sau ambientarea unor de spaţii având funcţiuni diverse, cât şi pentru alegerea, amplasarea sau realizarea unor de obiecte de interior menite să definească această funcţiune. Programul de studii este elaborat astfel încât să se asigure cunoaşterea şi aprofundarea în detaliu a tuturor aspectelor legate de acest tip de proiecte, programe flexibile care permit fiecărui student să-şi aleagă un traseu propriu de învăţare potrivit aptitudinilor şi intereselor sale. Planul de unvatamant evidentiaza caracterul de sinteză şi interdisciplinaritate al acestei pregatiri, specializarea în multiculturalitate, corelarea dintre domeniile tehnice şi cele umaniste, dintre aspectele funcţionale şi cele estetice, orientarea în timp şi spaţiu. Demararea acestei specializări in anul 2010 este justificată prin faptul că în partea de vest a ţării există un fond construit extrem de valoros, care în permanenţă este revitalizat şi refuncţionalizat. Necesitatea introducerii studilor de licenta „Mobilier si amenajari interioare” este subliniata si de solicitarilor de pe piaţa muncii a acestui program de studii din partea birourilor de proiectare, a firmelor ce comercializează materiale de construcţii sau a diferitelor instituţii în domeniu. Durata studiilor: 6 semestre/ 3 ani. Admiterea la Mobilier şi Amenajări Interioare, domeniu în care şcolarizarea pentru licenţă se întinde pe 3 ani, este realizată prin concurs cu o singură probă de Desen tehnic şi liber, media calculându-se după cum urmează: 4 x nota de la Desen + media la bacalaureat / 5. Finalizarea studiilor: se realizează printr-o lucrare de licență susţinută în faţa unei comisii delegate de conducere.

escort akbatı - akbatı escort