Facultatea

 

During its fifty years of existence, the Faculty of Architecture and Urban Planning in Timișoara has played a central and fundamental role within the Romanian architectural education system, consolidating its reputation as a highly prestigious institution. By adopting a progressive approach based on innovation in teaching methods and discourses, and by paying rigorous attention to the preservation of the built spatial heritage of the region, the faculty has earned the status of an esteemed academic entity.

Currently, the academic offer of the Faculty of Architecture and Urban Planning in Timișoara (FAUT) includes two distinct undergraduate programs. The first program, Architecture, is a six-year program that integrates the bachelor’s and master’s degrees, while the second program, Interior Architecture and Furniture Design, spans a period of three years. Additionally, the institution offers three two-year master’s programs with distinct specializations Heritage Restoration and Regeneration, Urban Planning and Territorial Management, and  Current Trends, Materials, and Technology in Interior Design.

Our young and dynamic staff of 35 tenured tutors and 34 associated collaborators is working with approximately 800 students spread between its two Batchelor and three Master programs. Throughout these various programs, our students are constantly exposed to the latest theoretical, technical, and procedural teaching outputs that are relevant within the professional field. To strengthen the theoretical knowledge and skill acquired throughout the curriculum, the faculty organizes complementary practical activities during the summer school activities, including filed trips, workshops, as well as guided internships in partner architectural offices or selected building sites.

Over time, FAUT has been honored with the opportunity to represent Romania at prestigious events such as the Venice Architecture Biennale in 1996, the Rotterdam Architecture Biennale in 2009, and the Vienna Design Week in 2017.

In 2022 FAUT received a european good practice badge for its leadership of  the  ERASMUS K203 Strategic Partnership: Triplex Confinium – Tackling gaps and mismatches in the field of higher education for architecture and urban planning while exploring and addressing discontinuities along the national borders in-between Romania, Hungary and Serbia. Within this, FAUT has organized Think Brick!, the first international competition targeted at students from Romania , Serbia and Hungary. Since 2020 FAUT is also a partner within the Interreg DANURB program contributing with research and strategic planning for the Danube region spanning the countries of Romania, Serbia, Slovakia, Hungary and Bulgaria.

Furthermore, FAUT has a significant presence at the regional level through its partnerships with the local branch of the Romanian Order of Architects (OAR), and its professors, alumni, and students are involved in the regional BETA Euro Biennale and other cultural and social projects. According to statistics, 18% of FAUT graduates currently work in the European Union and the United States of America, with internationally recognized architectural practices.

 

RO

Pe parcursul a cincizeci de ani de existență, Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Timișoara a jucat un rol central și fundamental în cadrul sistemului de învățământ arhitectural românesc, consolidându-și reputația ca o instituție de înaltă prestanță. Prin adoptarea unei abordări progresive, bazată pe inovație în metodele și discursurile pedagogice, și prin acordarea unei atenții riguroase conservării patrimoniului spațial construit al regiunii, facultatea și-a câștigat statutul de entitate academică de prestigiu.

În prezent, oferta academică a Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișoara (FAUT) cuprinde două programe de licență distincte. Primul program, Arhitectură, este un program de șase ani care integrează licența și masterul, în timp ce al doilea program, Mobilier și Amenajări Interioare, se desfășoară pe o perioadă de trei ani. De asemenea, instituția oferă trei programe de masterat cu durata de doi ani fiecare, cu specializări distincte: Restaurarea și Regenerarea Patrimoniului, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, și Tendințe, Materiale și Tehnologii Noi în Arhitectura de Interior.

La FAUT sunt înmatriculați în prezent 783 de studenți, iar facultatea beneficiază de 35 de cadre didactice și 34 cadre asociate. Pe durata programelor de licență, studenții sunt expuși la cunoștințe teoretice, tehnice și estetice relevante pentru domeniul arhitecturii. Pentru a consolida cunoștințele teoretice dobândite, facultatea organizează activități practice pe durata verii, care includ excursii, workshopuri în domeniul arhitecturii și urbanismului, precum și stagii de practică în birouri de arhitectură sau pe șantiere selectate.

De-a lungul timpului, FAUT a fost distinsă cu oportunitatea de a reprezenta România în cadrul unor evenimente de prestigiu, cum ar fi Bienala de Arhitectură de la Veneția din 1996, Bienala de Arhitectură de la Rotterdam în 2009 și Vienna Design Week în 2017.

În anul 2022, FAUT a primit o recunoaștere europeană pentru bune practici în cadrul Parteneriatului strategic ERASMUS K203: Triplex Confinium – Remedierea lacunelor și nepotrivirilor în domeniul învățământului superior pentru arhitectură și urbanism, care explorează și abordează discontinuitățile în contextul frontierelor naționale dintre România, Ungaria și Serbia. În cadrul acestui parteneriat, FAUT a organizat evenimentul “Think Brick!”, primul concurs internațional dedicat studenților din România, Serbia și Ungaria. Din anul 2020, facultatea este, de asemenea, parteneră în programul Interreg DANURB, contribuind la cercetare și planificare strategică pentru regiunea Dunării, care include țările România, Serbia, Slovacia, Ungaria și Bulgaria.

De asemenea, FAUT are o prezență semnificativă în plan regional prin parteneriatele sale cu filiala locală a Ordinului Arhitecților din România (OAR), iar profesorii, absolvenții și studenții săi sunt implicați în Bienala regională BETA Euro și în alte proiecte culturale și sociale. Conform statisticilor, 18% dintre absolvenții FAUT lucrează în prezent în Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii având practici de arhitectură recunoscute la nivel internațional.

escort akbatı - akbatı escort