Licenta

Specializarea Arhitectură

Cu o durată a studiilor de 6 ani, realizată prin comasarea ciclului de licență cu cel de master, specialitatea de arhitectură oferă studentului o perspectivă holistică asupra meseriei de arhitect. Pe parcursul celor 12 semestre, studentul acumulează cunoștiințe atât din domeniul arhitecturii și urbanismului, estetice și tehnice, dar și din domeniile conexe arte, științe umane, inginerie și tehnologie, toate acestea oferind studentului cunoștiințele adecvate pentru a se adapta cerințelor viitorilor beneficiari.

Pentru a lega activitățiile didactice din timpul anului, de activitatea practică reală, în fiecare vară sunt organizate excursii de studii, workshopuri de arhitectură, urbanism și practici în birouri de proiectare sau pe șantier, ce oferă studentului un prim contact cu mediul arhitectural.

În timpul școlarizării studenții pot beneficia  de sprijin financiar pentru efectuarea unor mobilități de studii sau practică, prin programul de studii European Erasmus, la alte universități europene, program ce oferă studențiilor o experiență internatională utilă pentru viitoarea carieră.

Finalizarea studiilor se realizează printr-o lucrare de licență, în domeniul proiectării complexe, restaurării sau urbanismului, susținuta în fața unei comisii delegate de conducere, formată din profesori ai facultății și invitați de la facultățiile de arhitectură din țara.

Specialization – Architecture

With a 6-year study period, achieved by integrating the bachelor with the master degree, the architecture specialty offers to the students a holistic view of the complex parameters that define the architectural practice. During the 12 semesters, students gain theoretical, esthetical and technological knowledge in both architecture and urban design, as well as from the related and complementary fields of fine arts, human sciences, engineering and technology, all of which provide adequate knowledge to match the demands of the future clients.

The theoretical information gained during each year is linked with real practical activities during summer, when the faculty offers a wide array of choices: different field trips, architecture or urban planning workshops, short term internships in architectural offices or on selected building sites. All these activities aim to give our students a first, unmediated contact with the realities of the architectural field.

During the final years, students may apply via the ERASMUS mobility program either to study in our partner universities or to work as interns in offices abroad, a program that thus offers a much needed international experience.

Completion of studies is done through a Diploma project, that can tackle either a general complex architectural design, a rehabilitation or restoration of an existing building / site or an urban design project. The diploma is presented in front of a committee, comprised of faculty members and invited professors and practitioners.

 

Specializarea “Mobilier și amenajări interioare”

Având o durată a studiilor de 3 ani, specializarea a fost concepută ca una interdisciplinara și de sinteză, aceasta corelând domeniile tehnice și cele umaniste cu cele funcționale și estetice, toate acestea fiind orientate în timp și spațiu.

Scopul specializării este de a oferi studenților cunoștințele necesare pentru a realiza interioare estetice, funcționabile și durabile, ce au un impact pozitiv asupra calității vieții celor care utilizează spațiul.

Absolvenții vor fi specialiști capabili să dea soluții viabile pentru transformarea, amenajarea sau ambientarea și definirea unor spații cu cele mai diverse funcțiuni, curicula pregătind studenții pentru o viitoare carieră în cadrul unor firme de design interior,  a celor de arhitectură dar și în alte domenii conexe.

Finalizarea studiilor se realizează printr-o lucrare de licență, susținută deasemena în fața unei comisii delegate de conducere, formată din profesori ai facultății și invitați de la facultățiile de arhitectură din țară.

Specialization “Furniture and interior”

With a 3-year study period, the specialization was conceived as synthetic and interdisciplinary specialization, correlating technical and humanist with functional and aesthetic knowledge, all of these oriented in time and space.

The purpose of this specialization is to give students the knowledge needed to achieve aesthetic, functional and durable interiors, which have a positive impact on the quality of life of their end-users.

Graduates will be specialists in the field of interior design, able to give solutions aimed on defining and/or transforming spaces with various functions.  They will thus be prepared for future careers within the practice of interior design working either within in the larger framework of an architecture office, individually, or in other related fields.

Completion of studies is done through a Diploma Project, presented in front of a committee comprised of faculty members and invited and invited professors and practitioners.

 

escort akbatı - akbatı escort