Misiune

 

Misiunea fundamentală a Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism este dezvoltarea continuă a procesului de învăţământ, a activităţilor de cercetare, proiectare şi dezvoltare tehnologică şi managerială în concordanţă cu evoluţiile care au loc pe plan naţional şi internaţional. Facultatea de Arhitectură şi Urbanism este permanent deschisă pentru interacţiunea cu mediul profesional economic, social şi academic. Schimbările profunde care au loc pe plan global la nivelul exercitării profesiei de arhitect, precum şi la nivelul formării profesionale sunt principalele repere pentru a definii obiectivele facultăţii noastre în următorii ani; în acest context urmărim să adaptăm continuu oferta de învăţământ pentru a creşte şansele de integrare ale absolvenţilor pe piaţa globală a muncii.Pe de altă parte sarcina Arhitecturii şi Urbanismului este crearea şi ameliorarea ambientului în care trăiesc oamenii. Această misiune este, atât expresia cea mai autentică a valorilor umane, cât şi cel mai potrivit cadru pentru activitatea umană. Prin activitatea lor, arhitecţii se adresează unor probleme complexe interconectate de mediu, comportament, artă, cultură şi tehnologie care influenţează forma construită. Studentul arhitect este chemat să-şi întrebuinţeze sensibilitatea, imaginaţia şi intelectul pentru a da o formă şi semnificaţie problemei fundamentale de-a imagina şi proiecta un mediu adecvat pentru oameni.

Înţelegerea şi stăpânirea de către student a elementelor de bază ale proiectării stau în centrul misiunii noastre educative.

Obiectivele Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism reflectă înţelegerea faptului că profesia noastră este în acelaşi timp o disciplină intelectuală, o artă şi o profesiune tehnică. Ca atare, programul nostru de studiu, cercetare şi dezvoltare urmăreşte următoarele scopuri permanente:- să stimuleze sensibilitatea şi intuiţia artistică, şi să dezvolte abordarea creativă de către studenţi a problemelor specifice;

– să consolideze dezvoltarea intelectuală printr-o abordare multidisciplinară, dezvoltând capacitatea studenţilor de a găsi soluţii responsabile pentru problemele complexe ale unei lumi în schimbare;

– să ajute studentul să dobândească acele capacităţi necesare pentru a dezvolta o carieră competentă în domeniul proiectării, cercetării şi/sau studiilor interdisciplinare;

– să dezvolte capacitatea studentului pentru perfecţionarea profesională continuă.

escort akbatı - akbatı escort