OICS

Echipa:

responsabil oficiu – drd. arh. Iasmina Nicolau

OICS si CICS asigură prezentarea pentru studenţi a informaţiilor despre:

-specializările facultăţilor şi calificările oferite prin ele
-planurile de învăţământ şi syllabus-urile disciplinelor
-cursurile, seminariile şi proiectele prevăzute pe diversele direcţii de studiu
-posibilităţile de a obţine burse de studiu sau burse sociale
-posibilităţile de a beneficia de mobilităţi în ţară şi străinătate
-posibilităţile de angajare
-facilităţile sociale, sportive şi culturale oferite de universitate şi a modului în care de ele se poate beneficia în mod efectiv

Pentru detalii, consultaţi cics.upt.ro şi infochioşcurile Universităţii.

CICS – Centrul de informare si Consiliere al Studentilor din Universitatea “POLITEHNICA”
Centrul de Informare si Consiliere a Studentilor
www.cics.upt.ro