Conducere

DECAN
Prof. dr. arh. Ioan ANDREESCU
tel. 004 0256-404022
fax 004 0256 404020
e-mail ioan.andreescu@upt.ro

PRODECAN
Prof. dr. ing. Marius MOSOARCA
tel. 004 0256-404022
fax 004 0256 404020
e-mail marius.mosoarca@upt.ro

 

DIRECTOR DEPARTAMENT

Conf.dr.arh. Catalina BOCAN
tel. 004 0256 404553
fax 004 0256 404020
e-mail catalina.bocan@arh.upt.ro

 

CONSILIUL FACULTĂȚII

Prof. dr.arh. Ioan ANDREESCU

Prof. dr. arh. Vlad GAIVORONSCHI

Prof.dr.ing. Marius MOSOARCA

Conf.dr.arh. Catalina BOCAN

Conf. dr. arh. Andrei RACOLȚA

Conf. dr. arh. Ana-Maria BRANEA

S.L. dr. arh. Cristian BLIDARIU

S.L. dr. arh. Marius GĂMAN

Ș.L.dr.arh. Beatrice LUCACI

Ș.L.dr.arh. Bogdan DEMETRESCU

Ș.L.dr.arh. Claudiu TOMA

Stud. Ștefan POP

Stud. Ioana-Cristel CIOBANU

Regulament Consiliu Facultate

 

COMPONENȚA BIROULUI CONSILIULUI FACULĂȚII
- Prof. dr. arh. Ioan ANDREESCU – Decan
- Prof. dr. ing. Marius MOȘOARCĂ – Prodecan
- Conf. dr. arh. Cătălina BOCAN - Președinte Comisia pentru strategii și politici
- Ș.L. dr. arh. Bogdan DEMETRESCU – Președinte Comisia de marketing educațional
Stud. Laurențiu STĂNILĂ – Reprezentant studenţi

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI  FACULTĂŢII

Hotărâri ale Consiliului Facultății 2013

2013

Hotărâri ale Consiliului Facultății 2014

2014

Hotărâri Consiliu facultății 2015

2015

Hotărâri Consiliu facultății 2016

2016

Hotărâri Consiliului facultății 2017

2017

Hotărâri Consiliului facultății 2018

2018

 

 

COMISII

Comisiile de specialitate ale Consiliului Facultății