Tabară de iarna pentru studenții UPT

204850604-camping-logo-monochrome-design-style
Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse organizează împreună cu Casa de Cultură a Studenților Timișoara tabere studențești de iarnă, cu o durată de 5 nopți de cazare, respectiv 6 zile, care se desfăşoară la munte. Toate cele 22 bilete de tabără alocate universității noastre sunt pentru perioada 12.02.2024 – 17.02.2024 la Hotel Piatra Craiului, Predeal, România – https://www.booking.com/hotel/ro/piatra-craiului-predeal.ro.html. Perioada a fost aprobată de conducerea UPT, nefiind de vacanță.

Cererile de solicitare a unui loc de tabără se depun de către doritori în perioada 22.01.2024-29.01.2024, la secretariatul facultății, pe e-mailul la adresa simona.stan@upt.ro, sau fizic, în programul de funcționare. Solicitarea conține cererea completată (Anexa 4), iar pentru cazurile sociale sau activități extracurriculare se includ și documentele care atestă acest lucru. Dată fiind perioada scurtă pentru organizarea acestui proces, pentru eficientizare, solicitanții sunt rugați să completeze și acest chestionar https://bit.ly/tabere-iarnă-UPT

Pot să beneficieze de tabere studenții înmatriculați cu frecvență (licență, masterat sau doctorat), integraliști și cu vârsta până în 35 de ani. Suplimentar mai trebuie să se încadreze în minim una dintre aceste categorii:

  • cazuri sociale – studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10 000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale
  • studenți cu rezultate deosebite la învățătură – studenții care au promovat toate disciplinele din anul anterior de școlarizare. Dat fiind că nu îndeplinesc criteriul „integraliști pe semestrul I al anului școlar curent”, studenții de anul 1 nu sunt eligibili.
  • studenți implicați în activități extracurriculare  – cei care au avut activități în cadru organizat, al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat

Comisie tabere 2024

Anexa 4 cerere tabere studentesti 2023

Metodologie tabere studentesti 2024

Repartizare locuri pe facultati

Calendar

escort akbatı - akbatı escort